FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Workshop: KidOfTheFuture

€ 89.00

Workshop KID OF THE FUTURE je súborom pohybovo-mentálnych hier pre deti, hĺbkových individuálnych rozhovorov alebo skupinový transformačný koučing, ktorý vychádza zo zábavných zdravých hier a pohybových aktivít a k nim sa aj vracia tak, aby dosiahnuté výsledky boli použiteľné v reálnom živote konkrétneho človeka. Vyvažujeme fyzickú kondíciu a mentálnu stabilitu, pomáhame dosiahnuť vnútornú slobodu.

REZERVOVAŤ

07.11.2019 - 17:00 (Štvtok) Obsadenosť: 0 / 10

  • Podrobnosti
  • Ďaľšie informácie
  • Komentáre

Podrobnosti

  • 7.11.2019 (17:00-19:00)
  • 2 hodiny
  • na workshope bude zabezpečený pitný režim
  • € 89.00
  • športové oblečenie a dobrú náladu
  • rodič, ktorý sprevádza dieťa má workshop bez poplatku

Ďaľšie informácie

Ako pracujeme s deťmi?
- V úvode hier vysvetľujeme deťom, prečo je dôležité poznať seba samého a rozvíjať naplno svoj potenciál. V čom im pomôže rozvíjanie schopnosti koncentrácie, sebadôvery pod vlastnou kontrolou, a zvládanie negatívnych emócií.
- Nasleduje mentálna rozcvička. Učíme deti ako úspešne utíšiť myseľ, pracujeme s dychom. Cez vizualizácie deti identifikujú aktuálny pohľad na seba, posilňujú motiváciu, zvyšujú sebadôveru v svoje schopnosti, definujú svoje silné stránky a bariéry, ktoré im bránia k dosahovaniu cieľov.
- Prechádzame na Coaching hry s jednoduchými pomôckami ako sú loptičky na šnúrke, farebné loptičky, drevené kocky, farebné laná, farebné méty a pásky na oči. Hráme sa predovšetkým s
loptičkami, pretože hra s loptičkou je jednou z najúčinnejších techník na rozvoj mozgu. Zadáme deťom pravidlá hry a sledujeme ich reakcie, fyziológiu, výkon. Pri hre si deti prepájajú myslenie a
pohyb do jedného celku, rozvíjajú a prepájajú zmysly, zlepšujú inštinkty, rúcajú bariéry a zároveň si uvedomujú aktívne využitie poznatkov z hier v škole, v mimoškolskej aktivite a v živote.
- Na záver sa presvedčíme či dieťa pochopilo čo bolo cieľom hier, podporíme a oceníme ho za to čo sa mu podarilo, zadáme úlohy na týždeň, ktoré si dieťa poznačí do zošita a ten si prinesie na ďalšie hry.

Ako bude workshop prebiehať?
V prvej časti workshopu cca 20 min, sa dozviete prečo je u detí prospešné hýbať sa, aký má pohyb a stimulujúce prostredie s jednoduchými pomôckami s ktorými pracujeme vplyv na porozumenie a aplikáciu do bežného života, ako sa priamo podieľa na rozvoji mozgu, motoriky, schopnostiach a zručnostiach dieťaťa. Dozviete sa ako sú prepojené naša fyzická a mentálna časť a ako sa navzájom ovplyvňujú. Prečo je také dôležité rozvíjať mentálne a zároveň pohybové schopnosti nielen u detí, ale u každého z nás. V druhej časti workshopu cca 100 min Vám predstavím ako prebiehajú hry, ukážem Vám ako rozhýbete telo, zahráme sa s deťmi jednotlivé hry, ktoré budú prioritne zamerané na koncentráciu, spomalenie, sebadôveru ale aj na rozvoj zmyslov, flexibilitu.

Z dôvodu obmedzenej kapacity priestoru je možná účasť len jedného z rodičov. Vhodné je športové oblečenie. Zabezpečený bude pitný režim.


Vyučujúci: Beata Liptáková

Komentáre

REZERVÁCIA TERMÍNU

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikačné účely. VIAC INFORMÁCIÍ
  Súhlasím so všeobecnými podmienkami. VIAC INFORMÁCIÍ
Captcha