FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Workshop KidOfTheFuture - mentálne hry detí

Workshop KidOfTheFuture - mentálne hry detí

€ 75.00

KidOfTheFuture je program rozvoja osobnosti dieťaťa na báze prepájania fyzických a kognitívnych funkcii vo veku od 10 do 15 rokov. Workshop KID OF THE FUTURE je súborom pohybovo-mentálnych hier pre deti, hĺbkových individuálnych rozhovorov alebo skupinový transformačný koučing, ktorý vychádza zo zábavných zdravých hier a pohybových aktivít a k nim sa aj vracia tak, aby dosiahnuté výsledky boli použiteľné v reálnom živote konkrétneho človeka. Vyvažujeme fyzickú kondíciu a mentálnu stabilitu, pomáhame dosiahnuť vnútornú slobodu.

REZERVOVAŤ

02.03.2020 - 17:30 (Pondelok) Obsadenosť: 0 / 10

  • Popis
  • Podrobnosti

Popis

Ako pracujeme s deťmi?
- V úvode hier vysvetľujeme deťom, prečo je dôležité poznať seba samého a rozvíjať naplno svoj potenciál. V čom im pomôže rozvíjanie schopnosti koncentrácie, sebadôvery pod vlastnou kontrolou, a zvládanie negatívnych emócií.
- Nasleduje mentálna rozcvička. Učíme deti ako úspešne utíšiť myseľ, pracujeme s dychom. Cez vizualizácie deti identifikujú aktuálny pohľad na seba, posilňujú motiváciu, zvyšujú sebadôveru v svoje schopnosti, definujú svoje silné stránky a bariéry, ktoré im bránia k dosahovaniu cieľov.
- Prechádzame na Coaching hry s jednoduchými pomôckami ako sú loptičky na šnúrke, farebné loptičky, drevené kocky, farebné laná, farebné méty a pásky na oči. Hráme sa predovšetkým s
loptičkami, pretože hra s loptičkou je jednou z najúčinnejších techník na rozvoj mozgu. Zadáme deťom pravidlá hry a sledujeme ich reakcie, fyziológiu, výkon. Pri hre si deti prepájajú myslenie a
pohyb do jedného celku, rozvíjajú a prepájajú zmysly, zlepšujú inštinkty, rúcajú bariéry a zároveň si uvedomujú aktívne využitie poznatkov z hier v škole, v mimoškolskej aktivite a v živote.
- Na záver sa presvedčíme či dieťa pochopilo čo bolo cieľom hier, podporíme a oceníme ho za to čo sa mu podarilo, zadáme úlohy na týždeň, ktoré si dieťa poznačí do zošita a ten si prinesie na ďalšie hry.

Ako bude workshop prebiehať?
V prvej časti workshopu cca 20 min, sa dozviete prečo je u detí prospešné hýbať sa, aký má pohyb a stimulujúce prostredie s jednoduchými pomôckami s ktorými pracujeme vplyv na porozumenie a aplikáciu do bežného života, ako sa priamo podieľa na rozvoji mozgu, motoriky, schopnostiach a zručnostiach dieťaťa. Dozviete sa ako sú prepojené naša fyzická a mentálna časť a ako sa navzájom ovplyvňujú. Prečo je také dôležité rozvíjať mentálne a zároveň pohybové schopnosti nielen u detí, ale u každého z nás. V druhej časti workshopu cca 100 min Vám predstavím ako prebiehajú hry, ukážem Vám ako rozhýbete telo, zahráme sa s deťmi jednotlivé hry, ktoré budú prioritne zamerané na koncentráciu, spomalenie, sebadôveru ale aj na rozvoj zmyslov, flexibilitu.

Z dôvodu obmedzenej kapacity priestoru je možná účasť len jedného z rodičov. Vhodné je športové oblečenie. Zabezpečený bude pitný režim.


Vyučujúci: Beata Liptáková

Podrobnosti

  • každý prvý pondelok v mesiaci od 17:30 do 19:00
  • 90min
  • na prezentácii bude zabezpečený pitný režim a niečo malé pod zub
  • € 75.00
  • Pero, zápisník a chuť naučiť sa niečo nové
  • Prosíme o registráciu jedného z rodičov. V prípade, ak chcete prísť s dvomi deťmi, prosíme o sprievod a registráciu oboch rodičov.

REZERVÁCIA TERMÍNU

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikačné účely. VIAC INFORMÁCIÍ
  Súhlasím so všeobecnými podmienkami. VIAC INFORMÁCIÍ
Captcha