fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
Autonómna osteopatická redukčná technika- Časť 2

Autonómna osteopatická redukčná technika- Časť 2

Autonomous Osteopathic Repositioning Techniques AORT

AORT znamená autonómna osteopatická redukčná technika. 

Je to jedna z najúčinnejších a najúspešnejších techník pre chrbticu a končatiny. Dá sa rýchlo a ľahko naučiť a bezpečne používať  – dokonca aj v citlivých oblastiach, ako je krčná chrbtica. Vyvinul ju Raphael VAN ASSCHE a je založená na koncepte „Counterstrain“ od Dr. Lawrenca H. JONESA. Presné a jemné korekcie sa vykonávajú preprogramovaním mechanoreceptorov vo svaloch a fasciách čím sa dosahuje trvalý úspech zmenou nesprávnych informácií.

AORT možno použiť na: celú chrbticu, kĺby, chronické a akútne bolestivé stavy

Špeciálna anatómia a biomechanika sú podrobne prebraté na seminári, odporúčané sú základné anatomické znalosti. Kurz sa skladá z dvoch častí. Odporúčame zachovať poradie kurzov, nie je to však záväzné. 

AORT Časť 1: Krčná chrbtica, hrudná a drieková chrbtica (extenzia), SI kĺb, 1. rebro, bedrový kĺb, kolenný kĺb

AORT Časť 2: Horná končatina, chodidlo, hrudná chrbtica + drieková chrbtica (flexia), krížová kosť, rebrá, temporomandibulárny kĺb

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, masérov, pôrodné asistentky a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Kurz AORT – Časť 2

Termín kurzu:

14.03.-16.03.2025

Organizátor:

FYZIO KLINIK

Lektor:

Raphael VAN ASSCHE, MSc, D.O.

Raphael VAN ASSCHE je osteopat a fyzioterapeut. Narodil sa v Belgicku, od roku 1991 žije a pracuje vo Viedni.  

 • školenie v osteopatii vo Francúzsku
 • školenie v akupunktúre a TČM v Číne
 • školenie v aplikovanej kineziológii v USA
 • vyvinul „PHYSIOENERGETIK® – „Holistická kineziológia“
 • spoluzakladateľ Viedenskej školy osteopatie
 • publikácia: „The new Strain – Counterstrain“
 • medzinárodne aktívny ako pedagóg a rečník

Preklad:

Adam Hritz, MSc

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Cena kurzu/modulu:

490 €

Miesto konania:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava

Kapacita:

minimálny počet účastníkov 15/maximálny počet účastníkov 20

 

Časový harmonogram AORT – časť 1:

PIATOK
 9:45 Prezentácia účastníkov

10:00 – 13:00
I Introduction 

 1. Summary of AORT
 2. Segmental facilitation Irvin Korr Ph.D
 3. Establishing priorities
 4. Mechanoreceptors
 5. Skeletal Muscle fibers
 6. Joint stability
 7. Trigger points and tender points
 8. Treatment procedure

Coffee Break 15 minutes

II Shoulder Girdle

 1. sternoclavicular joint 
 2. acromioclavicular joint
 3. scapula-thorax 

13:00 – 15:00  Lunch

15:00 – 18:00

 1. subacromial joint 
 2. glenohumeral joint
 3. Indications: pains in shoulder and neck, frozen shoulder pain, a clicking, popping, or grinding sensation when you move your arm, muscle stiffness and weakness, limited range of motion, inability

III Elbow Joint

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations
 3. muscular dysfunctions (Forearm muscles – m. extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris
 4. ligamentous dysfunctions (ligamentum anulare radii)
 5. Indications: pain, golfer’s elbow, tennis elbow, weak grip

Coffee Break 15 minutes 

IV Wrists

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations (retinaculum flexorum)
 3. muscular dysfunctions (m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m.flexor pollicis longus)
 4. Indications: carpal tunnel syndrome, wrist pain; swelling, decrease in wrist strength, numbness or tingling

SOBOTA 

9:00 – 13:00

V Foot

 1. Art. talocruralis (Upper ankle joint)
 2. Art. talotarsalis (Lower ankle joint)
 3. Art. tarsi transversa (Chopart) 
 4. Art. tarsometatarsales (Lisfranc) 
 5. Art. intermetatarsales
 6. Art. metatarsophalangeales 
 7. Art. interphalangeales pedis
 8. Indications: Plantar fasciitis, Calcaneal spur, Metatarsalgia, Morton’s neuroma, Hallux valgus, Claw or hammer toes, Achilles tendon, Hallux rigidus, Hallux limitus, Sinus-tarsi-Syndrome

Coffee Break 15 minutes 

VI The thoracic spine / flexion dysfunctions

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations
 3. dysfunctions in flexion (reflex points, sternum, rectus abdominis muscle)
 4. Indications: Restricting range of motion, Thoracic Pain, Mid-Back Pain, Stiffness in the Mid-Back Area, pain or tingling that wraps around the back, abdominal pain 

13:00 – 15:00  Lunch

15:00 – 18:00
VII Ribs

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations (inhalation dysfunction, expiratory dysfunction, intercostal muscles)
 3. Indications: Pain in the back, pain that can radiate to the front, along the rib and sometimes into the shoulder

Coffee Break 15 minutes 

VIII Lumbar spine / flexion dysfunction

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations
 3. dysfunctions in flexion (pelvic reflex points)
 4. Indications: Restricting range of motion, low back pain, disc disease, sciatica, muscle strain

NEDEĽA
 9:00 – 13:00
IX Os sacrum

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations
 3. muscular dysfunctions (piriformis muscle 
 4. ligamentous dysfunctions (ligg. sacroiliaca anteriora, posterior sacroiliac ligament)
 5. Indications: pain, numbness, tingling, weakness, pelvis/buttock pain, hip/groin pain, feeling of leg instability

Coffee Break 15 minutes

X Temporomandibular joint

 1. anatomical landmarks
 2. clinical examinations
 3. muscular dysfunctions (m. masseter, m. temporalis, pterygoid muscle)
 4. Indications: Pain in the chewing muscles and/or jaw joint, jaw stiffness, pain in face or neck, limited movement or locking of the jaw, painful clicking, popping, or grating in the jaw joint when opening or closing the mouth, ringing in the ears, hearing loss, or dizziness

 

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením registračného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami k platbe. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

image3
image5
aorta-kurz-3

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…