fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
Funkčné vlastnosti pohybového aparátu a pohybová predpríprava pre komplexné posilňovanie

Funkčné vlastnosti pohybového aparátu a pohybová predpríprava pre komplexné posilňovanie

Kurz Funkčné vlastnosti pohybového aparátu a pohybová predpríprava pre komplexné posilňovanie vo FYZIO KLINIK je 2-dňový kurz určený pre trénerov a fyzioterapeutov.

Prvý deň je zameraný na:

  • zabezpečenie funkčných vlastností pohybového aparátu pre následný efektívny nácvik a osvojenie vybraných prototypových a komplexných pohybových vzorov
  • myofasciálne techniky
  • nácvik korektného stereotypu dýchania s optimálnou posturálnou stabilizáciou
  • zabezpečenie optimálneho rozsahu pohybu vybraných kĺbových segmentov a optimálnej svalovej súhry vybraných svalových skupín využívajúcich v prototypových a komplexných pohybových vzoroch

Druhý deň je zameraný na samotné osvojenie vybraných prototypových a komplexných pohybových vzorov, ktoré tvoria pohybový základ komplexných tréningových prostriedkov v silovej príprave.

Pohyby sú pracovne zaradené do 3 hlavných kategórií na základe dominancie vykonania pohybu:

  1. v kolennom kĺbe (tzv. „knee dominant exercises“)
  2. v bedrovom kĺbe (tzv. „hip dominant exercises“)
  3. v pozícii nad hlavou (tzv. „overhead position exercises“).

Cieľ kurzu

Prezentovaný koncept ponúka široký záber prípravných cvičení, ktoré okrem prípravnej časti a technickej prípravy môžu byť využité aj pri odstránení funkčných porúch pohybového systému. Okrem prezentácie vybraných cieľových pohybov sa v rámci kurzu osvojí aj metodika nácviku a zdokonaľovania jednotlivých pohybov a cvičení prostredníctvom širokej škály prípravných cvičení. Kurz je zameraný okrem zabezpečení funkčných vlastností pohybového aparátu aj na nácvik a zdokonaľovanie drepu a pozdvihu (mŕtvy ťah) v podmienkach silovej prípravy s potenciálom rozvoja schopností.

Cieľom kurzu je získanie teoretických a praktických vedomostí v zabezpečení funkčných vlastností pohybového aparátu, metodike nácviku a zdokonaľovania jednotlivých prototypových pohybov a komplexných pohybových vzorov, ktoré tvoria pohybový základ komplexných tréningových prostriedkov v silovej príprave. Napomôcť trénerom zefektívniť proces pohybovej predprípravy a zvoleniu vhodného didaktického postupu pri nácviku komplexných tréningových prostriedkov. Program kurzu stavia na vedeckých poznatkoch a vlastných skúsenostiach.

Kurz Funkčné vlastnosti pohybového aparátu a pohybová predpríprava pre komplexné posilňovanie

Termín kurzu:

5.10. – 6.10. 2024

Organizátor:

FYZIO KLINIK

Lektori:

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre biologických a lekárskych vied, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, vedecko-výskumný pracovník na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava, člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania, lektor na vzdelávanie trénerov, pravidelný prednášajúci pre odborné publikum
a bežnú populáciu. Má dlhoročné skúsenosti v športovej a klinickej praxi ako konzultant, tréner/pohybový terapeut bežnej, ale i seniorskej a klinickej populácie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vplyvom implementácie pohybovej aktivity u onkologických pacientov s karcinómom semenníka počas a po absolvovaní protinádorovej liečby v kooperácii s Národným onkologickým ústavom v Bratislave a Ústavom experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma taktiež vplyv pravidelnej pohybovej aktivity na organizmus seniorov a podieľa sa na koncepcii pohybových programov pre seniorov v podmienkach bežnej populácie i klinickej praxe.

Ďalej sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje aj problematike kineziológie a funkčných porúch pohybového systému prostredníctvom detailnej analýzy a optimalizácie modalít vykonania viackĺbových a prototypových pohybov na zvýšenie funkčnej svalovej súhry a myoelektrickej aktivity synergických svalov.

Mgr., Bc. Tatiana Bujnová, PhD.

Vyštudovaná fyzioterapeutka, trénerka a učiteľka telesnej a športovej výchovy. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre atletiky a kondičnej prípravy, Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v športovej praxi ako konzultantka, trénerka a fyzioterapeutka vrcholových športovcov a bežnej populácie. Profesijne zameranie je na oblasť funkčných svalových porúch u športovcov a bežnej populácií, tvorby pohybových programov zamerané na rozvíjanie pohybových schopností ku vzťahu na zdravotný aspekt pohybového aparátu, tvorby kompenzačných a korekčných programov a tvorby špecifického pohybového programu v rámci kondičnej prípravy športovcov po svalovo-šľachovom zranení a po zranení mäkkých štruktúr v oblasti kolenného kĺbu.

 

Časový harmonogram:

Sobota

08:00 – 10:30 Zabezpečenie funkčných vlastností pohybového aparátu (teoretické východiská)

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Myofasciálne techniky a uvoľňovanie

12:00 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 – 15:00 Nácvik korektného stereotypu dýchania s posturálnou stabilizáciou

15:00 – 15:15 Prestávka

15:15 – 17:30 Zabezpečenie optimálneho rozsahu pohybu vybraných kĺbových segmentov a optimálnej svalovej súhry vybraných svalových skupín

17:30 – 18:00 Diskusia a feedback

Nedeľa 

08:00 – 10:30 Pohybová (pred)príprava (teoretické východiská)

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Didaktika nácviku prototypových pohybov a komplexných pohybových vzorov s dominanciou vykonania v kolennom kĺbe 1. časť

12:00 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 – 14:00 Didaktika nácviku prototypových pohybov a komplexných pohybových vzorov s dominanciou vykonania v kolennom kĺbe 2. časť

14:00 – 16:00 Didaktika nácviku prototypových pohybov a komplexných pohybových vzorov s dominanciou vykonania v bedrovom kĺbe

16:00 – 16:15 Prestávka

16:15 – 17:30 Didaktika nácviku prototypových pohybov a komplexných pohybových vzorov s dominanciou vykonania v pozícii nad hlavou

17:30 – 18:00 Diskusia a feedback

Cena kurzu/modulu:

290 €

Miesto konania:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava 

Kapacita:

maximálny počet 20 účastníkov

 

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením kontaktného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…