FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Rehabilitačná ambulancia - cenník

Názov Cena Client Premium Client

Odborné vyšetrenie a terapia - Tomáš Malárik

50 min. termín s Tomášom Malárikom 80 € 72 € 64 €
25 min. termín s Tomášom Malárikom 50 € 45 € 40 €
Diagnostika chôdze/behu 80 € 72 € 64 €
Ergonomické nastavenie bicykla 80 € 72 € 64 €

Vyšetrenie a terapia - hlavní fyzioterapeuti

50 min. termín s hlavným fyzioterapeutom 50 € 45 € 40 €
25 min. termín s hlavným fyzioterapeutom 30 € 27 € 24 €
Diagnostika chodidla/chôdze/behu 50 € 45 € 40 €

Diagnostika Bauerfeind špecialistom

Diagnostika chodidla - MediLogic® 40 € 36 € 32 €
Diagnostika žíl - BODYTRONIC 200 40 € 36 € 32 €

Vyšetrenie a konzultácia - rehabilitačný lekár

Rehabilitačné vyšetrenie, 30 min. 50 € 45 € 40 €
Rehabilitačná konzultácia, 30 min. 30 € 27 € 24 €

Komplexná liečba - fyzioterapeuti

Terapia, 50 min. 40 € 36 € 32 €
Terapia, 25 min. 25 € 22,50 € 20 €

Detská fyzioterapia

Vyšetrenie dieťaťa 40 € 36 € 32 €
50 min. terapia 30 € 27 € 24 €
25 min. terapia 20 € 18 € 16 €

Dr. Alfen

Vyšetrenie na strojoch Dr. Alfena 37 € 33,30 € 29,60 €
Terapia na strojoch Dr. Alfena 20 € / 1 oblasť 18 €/1 oblasť 16 €/1 oblasť

Fyzikálne terapie

Rázová vlna 40 € 36 € 32 €
Elektroterapia 7 € 6,30 € 5,60 €
Magnetoterapia 7 € 6,30 € 5,60 €
Ultrazvuk 5 € 4,50 € 4 €
Termoterapia 10 € 9 € 8 €
Kineziotejping 10 € 9 € 8 €
Trakcia 10 € 9 € 8 €
Fototerapia 7 € 6,30 € 5,60 €

Manuálna terapia

Liečebná masáž, 25 min. 20 € 16,20 € 14,40 €
Liečebná masáž, 40 min. 30 € 26,10 € 23,20 €
Liečebná masáž, 50 min. 40 € 31,50 € 28 €
Celotelová liečebná masáž 80 min. 65 € 58,50 € 52 €

NOVINKA - Komplexné vyšetrenie - ERI

Vyšetrenie ERI, 120 min. 180 € 180€ 180€
Terapia ERI, 60 min. 100 € 100 € 100 €