FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Komplexné vyšetrenie - ERI

 

Vyšetrenie prístrojom ERI, je komplexná diagnostika ľudského organizmu, ktorá dokáže odhaliť široké spektrum chorôb alebo symptómov, ktoré môžu predznamenať sklon k budúcim zdravotným problémom. Včasné odhalenie symptómov je veľmi dôležité z hľadiska efektívnosti zabránenia negatívnej prognózy a vstupu ochorenia do jeho akútnej či chronickej fázy. ERI umožňuje zaviesť opatrenia, ktoré zamedzia tomuto postupu, čím dokáže značne zredukovať rozsah vyšetrení, ako aj zrýchliť priebeh celej liečby.

 

Prístroj ERI dokáže diagnostikovať a harmonizovať okrem iného aj vírusy, baktérie, plesne, imunitný systém, nervový systém, pohybový aparát, alergény, patogény, toxíny, stres, nutričné zásoby, jednotlivé sústavy orgánov ako napríklad vylučovacie, tráviace a iné a taktiež dokáže zlepšiť duševné zdravie a napomáha tak zvyšovať celkovú kvalitu života. Prístroj ERI je tiež vhodný na podporu preventívnych opatrení a ako podpora zdravého životného štýlu. 

 

Vyšetrenie ERI prístrojom je neinvazívne, vykonáva ho skúsený odborník v tejto diagnostike MUDr. Pavol Nemec a prebieha v príjemnom prostredí našej kliniky.  Doba trvania jednej terapie je 60 minút a podľa odporúčania a potreby korekcie zdravotného stavu klienta terapiu opakovať, čím sa zaháji potrebný harmonizačný a liečebný proces resp. sa zavedú preventívne opatrenia pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Vyšetrenie systémom ERI trvá 2 hodiny a stojí 180€. Následná terapia v trvaní 60 min stojí 100€.

 

Priebeh vyšetrenia ERI:


1. krok- Pomocou ultrasenzitívnej antény, ktorú držíte počas celej terapie v dlani, prístroj za krátky čas nasníma a získa kompletnú diagnostiku Vášho zdravotného stavu. 

 

2. krok- Následne sa naskenované dáta analyzujú a už na prvom sedení dochádza k oprave 27 najkritickejších patológií. 

 

3. krok- Počas korekcie je priestor na konzultáciu a odporúčania pre zlepšenie prípadne podporu liečby zdravotného stavu klienta.

 

ŠPECIALISTA NA SYSTÉM ERI: 

Mudr. Pavol Nemec

 

 

Galéria