FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Barbora Grancová

Barbora Grancová
Senior FYZIO Team
  • Špecializácia Spiraldynamik koncept, komplexná liečba pohybového aparátu
  • Vzdelanie, kurz Lekárska fakulta v Bratislave / Slovenská zdravotnícka univerzita v odbore fyzioterapia / Spiraldynamik koncept - Diplom level Intermediate med. / Neuromobilizačná terapia / Neuromuskuloskeletálny koncept diagnostiky a terapie a iné.
  • Skúsenosti 9 rokov praxe
  • O mne Mgr. Barbora Grancová je kvalifikovaná fyzioterapeutka zameraná na Spiraldynamik koncept, v ktorom dosiahla level Intermediate med. S týmto konceptom pracuje už od roku 2012 a má k nemu od začiatku veľmi blízko, pretože koncept vychádza z vedomej práce s telom a zo základných archaických pohybov, ako je napríklad chôdza a beh. Od detstva sa venovala rôznym druhom športu, štyri roky karate, osem rokov basketbalu na profesionálnej úrovni, latino tancu rekreačne, behu ako aj ďalším športom. Absolvovala aj niekoľko kurzov so zameraním na športovcov. Rada precvičovala aj skupinové cvičenia ako Zdravý chrbát, Funkčný tréning či Auquaerobic. Počas materskej dovolenky ju začala fascinovať aj práca s deťmi, čo je jej ďalšia vízia do budúcnosti.
  • Záujmy Zaujíma sa o psychosomatiku, vedomú sexualitu ženy, prácu s vnútornou energiou. Absolvovala aj kurz Terapie duše.

Komentáre