FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MUDr. PAVOL NEMEC

MUDr. PAVOL NEMEC
FYZIO Team, ERI špecialista
  • Špecializácia ERI, všeobecné lekárstvo
  • Vzdelanie, kurz LF UK odbor Všeobecné lekárstvo, CME diagnostika a terapia
  • Skúsenosti 21 rokov praxe
  • O mne MUDr. Pavol Nemec má vyštudovanú Lekársku Fakultu, odbor všeobecné lekárstvo a taktiež atestoval v odbore všeobecné lekárstvo a organizácia a riadenie zdravotníctva. Desať rokov pracoval v tomto odbore a od roku 2005 pôsobil v riadiacej funkcii celého liečebno-preventívneho úseku Nemocnice Ministerstva vnútra a neskoršie Nemocnice Svätého Michala. Od roku 2012 sa venuje výhradne CME diagnostike a neskôr aj ERI diagnostike a terapii. Na svojom konte má vyše tisíc pacientov a niekoľkonásobne viac vyšetrených diagnóz v oblasti všeobecného lekárstva. Vo FYZIO KLINIK pracuje ako ERI špecialista.
  • Záujmy Šport, dejiny, história

Komentáre