FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

MUDr. PETER ERDELSKÝ

MUDr. PETER ERDELSKÝ
FYZIO Team, Ortopéd & Garant ambulancie
  • Špecializácia ortopéd, garant ambulancie
  • Vzdelanie, kurz Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Atestácia II. stupňa z ortopédie – Európska); ACKERMAN COLLEGE: Basic semminar of „Structural osteopathy and soft chiropractic." (Bratislava,SK); „DNS - Dynamic neuromuscular stabilisation according to Kollar a developmental kinesiology aproach“ Leukerbad, CH;
  • Skúsenosti vyše 30 rokov praxe v medicínskom prostredí, vyše 20 rokov praxe ako ortopéd
  • O mne Medicína, konkrétne ortopédia je jeho prácou a koníčkom po celý život. V roku 1995 úspešne absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Počas práce na Ortopedickej klinike LFUK a FN v Bratislave ukončil atestáciu II. stupňa z ortopédie. V roku 2005 odišiel na tri roky do Paríža, kde pôsobil ako hosťujúci lekár. Po návrate z Paríža pôsobil na Ortopedicko – traumatologiskej klinike LFUK, kde hlavnou náplňou jeho práce boli operácie/kde najčastejšie operoval. Bol pri založení FYZIO KLINIK a od začiatku tu aplikoval svoje bohaté skúsenosti. Na jeseň roku 2012 opäť odišiel do zahraničia, tentokrát do Švajčiarska, na prestížnu Leukerbad Clinic. Tam sa prepracoval až na člena vedenia a primára. Niet teda pochýb, že MUDr. Erdelský je špecialistom vo svojom obore. Po deviatich rokoch vo Švajčiarsku sa vrátil späť na Slovensko a my sa tešíme z jeho návratu, rovnako ako aj z návratu k nám na kliniku.
  • Záujmy

Komentáre