FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
NINA HAJDU
CFO
  • Špecializácia Vizionár kliniky
  • Vzdelanie, kurz Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií
  • Skúsenosti 11 rokov praxe vo vedení spoločnosti FYZIO KLINIK
  • O mne Počas celej existencie kliniky napĺňa spoločne s Tomášom víziu kliniky, zabezpečuje jej neustály rast a napredovanie. Po úspešnom štúdiu na Paneurópskej vysokej škole v odbore masmediálna a marketingová komunikácia sa Nina v roku 2011 rozhodla pre prácu v oblasti, ktorá ju napĺňa, pre zdravotnícke zariadenie FYZIO KLINIK. V spoločnosti pracuje od jej vzniku a od začiatku pripravuje aj všetky propagačné materiály a organizuje aktivity, ktorými sa klinika prezentuje navonok. Rovnako bola neoddeliteľnou komunikačnou zložkou pri vzniku novej identity spoločnosti FYZIO KLINIK, ktorá sa uskutočnila v septembri 2014. Jej hlavnou úlohou je motivovať všetkých odborníkov kliniky v hľadaní nových možností pre úspešnú liečbu, zabezpečovať komfort pacientov a dohliadať na zvyšovanie odbornosti kliniky. Dennodenne vytvára nové možnosti v práci celého tímu, zabezpečuje zamestnancom príjemné pracovné prostredie a slúži ako komunikátor na riešenie požiadaviek a prípadných krízových situácií. Je iniciátorkou a moderátorkou nového cyklu fyziopodcastov, v ktorých sa spolu s odborníkmi kliniky rozpráva na najrôznejšie témy z oblasti fyzioterapie.
  • Záujmy rodina, ázíjská kuchyňa, beh, cyklistika, lyžovanie, bežecké lyžovanie, skialpinizmus, windsurfing, paddleboarding, cestovanie

Komentáre