fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
NEPLODNOSŤ Z POHĽADU FYZIOTERAPIE
November 27, 2023 / Blog / Ženy
November 27, 2023 / Blog / Ženy

NEPLODNOSŤ Z POHĽADU FYZIOTERAPIE

Kedy dokáže fyzioterapia pomôcť ženám s otehotnením?

Neplodnosť je citlivou a náročnou témou, ktorá postihuje mnohé páry po celom svete. Ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale aj emocionálny a psychologický stav ľudí. Medzi metódy liečby a podpory pri otehotnení patrí aj fyzioterapia. V tomto článku sa pozrieme na spojenie medzi neplodnosťou a fyzioterapiou a kedy táto forma liečby môže pomôcť ženám s otehotnením.

Ako funguje ľudské telo?

Ľudské telo je otvorená sústava, ktorá funguje vďaka nespočetnému množstvu navzájom prepojených dejov. Tie sa odohrávajú na rôznych úrovniach – bunka, tkanivo, orgán a iné. Úlohou týchto dejov je zabezpečiť homeostázu, to znamená stálosť vnútorného prostredia organizmu. Homeostáza je však neustále „napádaná“ stresormi:

 • vplyvy vonkajšieho prostredia (chlad, teplo,…)
 • zmeny vo vnútornom prostredí (zmeny pH, zmeny hladiny glukózy, infekcia…)
 • a v neposlednom rade psychosociálne vplyvy (uzávierky, úmrtie blížneho, spoločenské faktory), ktoré rovnovážny stav vychyľujú.

Na väčšinu týchto vplyvov sa dokáže organizmus adaptovať a homeostázu udržať pomocou hlavných regulačných mechanizmov – nervového a hormonálneho systému. To platí aj v prípade reprodukcie.

Najdôležitejšou riadiacou zložkou reprodukčnej sústavy je takzvaná hypotalamo-pituitárna-ovariálna os.

1. hypotalamus (alebo podlôžko) je spodná časť medzimozgu, ktorá vylučuje hormón gonadoliberín (GnRH), ktorý je krvnými cievami transportovaný do hypofýzy a stimuluje vylučovanie ďalších, gonadotropných hormónov (FSH a LH)

2.  hypofýza (glandula pituitaria), endokrinná žlaza, produkuje okrem iných aj zmienený folikulostimulačný (FSH) a luteinizačný hormón (LH), ktoré regulujú cyklickú sekréciu ovariálnych hormónov, to znamená hormónov produkovaných vaječníkmi

Hypotalamo-pituitárna-ovariálna os teda vplýva priamo na plodnosť prostredníctvom riadenia menštruačného cyklu, ale zároveň aj nepriamo, nakoľko fluktuácia spomínaných hormónov ovplyvňuje aj ďalšie orgánové sústavy, ktoré môžu zase spätne ovplyvňovať reprodukčný systém.

Aké sú príčiny neplodnosti u žien?

Ak hľadáme príčinu neplodnosti, musíme predpokladať, že patológia môže nastať na ktorejkoľvek z vyššie spomínaných úrovní riadenia (hypotalamus, hypofýza, pohlavné žľazy).

Najčastejším dôvodom organickej neplodnosti u žien býva anovulácia. Ide o nepravidelnú ovuláciu, prípadne cykly so skrátenou luteálnou fázou.

  

Menej závažnými príčinami narušenia rovnováhy hypotalamo-pituitárnej osi môžu byť nadmerné intenzívne cvičenie, poruchy stravovania, nadmerný stres, hyperprolactinemia, autoimunitné ochorenia.  

Medzi závažnejšie patrí prítomnosť poškodenia hypotalamo-hypofyzárnej oblasti organického charakteru.

Niektoré lieky, ako antidepresíva, antipsychotiká, kortikosteroidy a chemoterapeutická liečba, sú taktiež spojené s narušením ovulácie.

Samotná dĺžka cyklu však nie je ukazateľom patológie, pokiaľ žena ovuluje a luteálna fáza je dostatočne dlhá (12-16 dní). Dôležité je nefixovať sa na tvrdenie, že ovulácia prebieha presne v polovici cyklu.

Uvedieme príklad: predstavme si ženu, ktorej cyklus netrvá učebnicovo uvádzaných 28 dní. Povedzme, že ovulácia by prebehla napríklad až 22. deň cyklu a menštruácia by prišla v 35. deň. Takýto cyklus je ovulačný, luteálna fáza je dostatočne dlhá a teda ho môžeme vyhlásiť za zdravý. Z uvedeného vyplýva, že pre ženy, ktoré sa dlhodobo snažia otehotnieť je nevyhnutné, aby poznali svoj cyklus a vedeli s presnosťou povedať, kedy u nich prebieha ovulácia. Možností stanovenia ovulácie je mnoho, veľmi presnou a praktickou je napríklad symptotermálna metóda, ktorá je založená na sledovaní cyklických zmien cervikálneho hlienu a bazálnej teploty.

Čo robiť, keď sa vám nedarí otehotnieť?

Ak sa vám nedarí otehotnieť, v prvom rade je potrebné, aby bola žena vyšetrená gynekológom a aby bol okrem základného vyšetrenia vyhotovený aj hormonálny profil (LH, FSH, prolaktín, testosterón, doplnený o hormóny štítnej žľazy, glykémiu, prípadne ďalšie dovyšetrenie všeobecného metabolizmu). 

Ak je hypotalamo-hypofyzárna-ovariálna os bez preukázanej patológie, nesmieme zabúdať na možnosť poruchy funkcie a činnosti jedného (alebo viacero) z reprodukčných orgánov:

 • vaječníky 
 • vajcovody 
 • maternica

Gynekológ na tejto úrovni pátra napríklad po cystách, endometrióze, polycystických vaječníkoch, vývojových vadách rodidiel (duplicita, hypoplázia, vagina duplex, vagina septa a iné) a ďalších stavoch, ktoré žene môžu komplikovať otehotnieť, prípadne inak ovplyvňovať jej zdravotný stav. Tieto ochorenia je nutné vylúčiť a pokiaľ nie je prítomné ani jedno z nich, treba pokračovať v diferenciálnej diagnostike.

Neplodnosť v urogynekologickej fyzioterapii

Diferenciálnej diagnostike sa venujeme v urogynekologickej fyzioterapii – fyzioterapia v gynekológii. Vyšetrujeme pohybový aparát a zameriavame sa na poruchy, ktoré môžu ovplyvniť činnosť pohlavných orgánov a viesť k takzvanej funkčnej neplodnosti.  

Významnú úlohu z hľadiska pohybového aparátu pri neplodnosti zohráva kostrčový syndróm, ktorý je charakteristický zvýšeným napätím svalov panvového dna. Kostrčový syndróm môže byť:

 1. primárny – to znamená, že vzniká buď lokálne v svalovine panvového dna následkom priameho úrazu, repetitívnych mikrotraumat (pády na kostrč, dlhé sedenie a iné)
 2. sekundárny – vzniká zo zápalových procesov v panve alebo sa zdroj dysfunkcie nachádza na vzdialenom mieste  a dysfunkcia panvového dna je len pridruženou poruchou

Spazmus svalov panvového dna sa pri tomto syndróme takmer vždy prenáša na sacroiliacálne kĺby, v ktorých vzniká blokáda. Pri primárnom type kostrčového syndrómu dochádza po uvoľnení svalov panvového dna aj k automatickému povoleniu blokády týchto kĺbov.

V prípade sekundárneho kostrčového syndrómu, hlavná príčina nespočíva v kostrči, ani v panvovom dne, ale je lokalizovaná v inej časti tela a afekcia svalov panvového dna vzniká v dôsledku reťazenia funkčných porúch. Príkladom je jeden z významných reťazcov funkčných porúch, ktorý začína na chodidle, kde nachádzame spúšťový bod v krátkych flexoroch prstov, na ktorý obvykle naväzuje blokáda metatarzálnych kostičiek, pokračuje cez členok, fibulu, vzniká spazmus m. biceps femoris a prenáša sa na sedací hrbol. Z neho pokračuje cez silné väzy panvy a m. coccyygeus na kostrč a môže sa ďalej reťaziť na druhú polovicu tela a pokračovať smerom nahor až k ramenu. K odstráneniu takejto poruchy nestačí uvoľnenie svalov panvového dna, ale je potrebné odstrániť prvotnú príčinu, ktorej pôvod je v chodidle.

Aké ďalšie problémy dokážeme riešiť v urogynekologickej fyziterapii – fyzioterapia v gynekológii? ČÍTAJTE

Ako prebieha liečba funkčnej neplodnosti na fyzioterapii?

V rámci liečby funkčnej neplodnosti sa ženy na fyzioterapii často stretávajú s mobilizáciami driekovej chrbtice či sacroiliacálnych skĺbení (skĺbenie krížovej a panvovej kosti).

Dôvodom je využitie reflexných vzťahov medzi chrbticou a vnútornými orgánmi. V prípade, že sa vyskytne dysfunkcia určitého segmentu chrbtice, táto dysfunkcia sa prejaví v orgáne, ktorý je z daného segmentu inervovaný a naopak.

Dlhodobo pôsobiaca iritácia nervových vlákien „blokádou chrbtice“ spôsobuje vznik spazmov vo svaloch okolia chrbtice a v svaloch panvového dna. Na terapii sa v takomto prípade okrem uvoľnenia spomínaných skĺbení na osovom aparáte venujeme aj ošetreniu svaloviny panvového dna. Jeho uvoľnením nastáva relaxácia hladkého svalstva ciev, orgánov a žliaz  na reflexnom podklade vďaka zhodnej inervácii, ktorú spomínané štruktúry zdieľajú so svalmi panvového dna .Výsledkom je okrem iného aj lepšie cievne zásobenie a kvalita lymfatickej drenáže panvových orgánov a teda aj zlepšenie ich činnosti.

Funkčné poruchy pohybového aparátu a neplodnosť

Situácií, kedy pohybový aparát negatívne vplýva na funkciu reprodukčných orgánov môže nastať hneď niekoľko. Tie sa môžu aj vzájomne kombinovať. 

1. Pri blokáde v oblasti sacroiliacálnych  skĺbení (skĺbenie krížovej a panvovej kosti) a pri hypertone svalov panvového dna vďaka reflexnému prepojeniu s maternicou (inervácia zo sacrálneho plexu) nachádzame problémy s bolestivou menštruáciou, bolestivým pohlavným stykom a infertilitu pre problém s uhniezdením. V prípade ak aj nastane uhniezdenie, tak hrozí riziko straty tehotenstva.

Toto všetko je výsledkom nasledovných zmien. Ak sa v svaloch panvového dna nachádza trigger point (lokálne zvýšený svalový tonus s určitými typickými prejavmi),reflexnou odpoveďou je zvýšený tonus ciev, ktorý vedie k horšiemu prekrveniu danej oblasti a zvýšenému napätiu hrdla maternice. To spôsobuje, že sliznica maternice nie je dostatočne proliferačne zmenená a pripravená na poskytnutie uhniezdenia.

Okrem problému s otehotnením môžeme problém v panvovom dne zaregistrovať aj vďaka  zrazenej menštruačnej krvi, ktorá sa kvôli zvýšenému napätiu hrdla maternice drží v jej dutine. Maternica v takomto prípade musí vykonať oveľa väčšie úsilie, v podobe sťahov, aby menštruačnú krv „vypudila von“, čo žena pociťuje ako bolesť. 

Ošetrením reflexných zmien v panvovom dne by sa mal zrovnať tonus hrdla a steny maternice. Taktiež by sa mal zlepšiť hormonálny vplyv na osi vaječník-endometrium a nasledovná menštruácia by nemala byť bolestivá a mala by byť bez zrazenej krvi.

Ak takáto zmena nenastane, problém je aj na inej úrovni. Väčšinou v takýchto prípadoch pozorujeme ešte pridružené prejavy ako nevoľnosť, hnačka. Vtedy je potrebné riešiť problém multiodborovo.

2. Blokády v oblasti driekovej chrbtice sa na funkčnej sterilite podieľajú opäť vďaka reflexným vzťahom, tentokrát s vaječníkmi a s vajcovodmi . Tu je dôležité pochopiť akú úlohu zohrávajú tieto orgány pre plodnosť. Stena vajcovodov je zložená z riasinkového epitelu, ktorého sekrečné bunky produkujú riedky hlien, ďalej z podslizničného väziva a nakoniec z hladkej svaloviny. Tá je pomerne silná a skladá sa z vlákien pozdĺžnych a kruhových, ktoré spoločne podporujú peristaltiku a teda transport oocytu smerom k maternici. Podstatné je, že táto hladká svalovina reaguje na dráždenie z pohybového aparátu. Okrem týchto pohybov vykonáva vajcovod ešte takzvaný pick up fenomén, čo je pohyb, kedy sa rozšírené ústie vajcovodu nakloní nad folikul, ktorý práve dozrel, praská a uvoľnuje oocyt. Pri blokádach driekovej chrbtice sú tieto pohyby/funkcie negatívne ovplyvnené z dôvodu zmeny tonu hladkej svaloviny vajcovodu (dôležité je podotknúť, že túto patológiu gynekológ prostredníctvom vyšetrenia priechodnosti vaječníkov za pomoci kontrastnej látky neuvidí, nakoľko sa nejedná o štrukturálnu, ale funkčnú poruchu).

Neplodnosť a psychosomatika

Častú úlohu v neplodnosti zohrávajú psychické faktory. Napätie svaloviny panvového dna  závisí od nastavenia nervového systému a inervácie. Autonómny nervový systém je pod „nadvládou“ limbického systému. Nadmerná psychická záťaž  spojená so stresom časom vedie k dysfunkcii limbického systému a tá sa následne prejaví vo všetkých systémoch, ktoré sú ním regulované: emócie, pamäť, vedomé riadenie pohybu, výška svalového tonu. Pri prítomnosti dysfunkcie limbického systému vedúcej k funkčnej neplodnosti hovoríme o nekostrčovom syndróme. Tento syndróm v skratke zahŕňa dysfunkcie panvy a dysfunkcie v osovom skelete na psychogénnom podklade.  

Našťastie, vieme na autonómny nervový systém vplývať viacerými spôsobmi. Vo fyzioterapii využívame rôzne dychové techniky, prípadne mentálny tréning (Schultzov autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia).

Mechanická sterilita a fyzioterapia

Posledným typom sterility, ktorá síce nevzniká na funkčnom podklade, ale je možné ju do určitej miery ovplyvniť prostredníctvom fyzioterapie je mechanická sterilita, ktorá je spôsobená adhéziami – vzájomné priľnutie tkanív.

Jednou z príčin vzniku adhézií môžu byť:

 • opakované infekcie bakteriálneho, vírusového alebo kvasinkového pôvodu
 • predošlé operácie v brušnej dutine. Dokonca aj chirurgické zákroky, ktorých cieľom malo byť napríklad spriechodnenie vajíčkovodov.
 • schopnosť posunu orgánov v brušnej dutine a pohyb orgánov navzájom voči sebe, ktorý pokiaľ chýba, dochádza k vzniku adhézií

Pre optimálny pohyb orgánov v dutine brušnej je potrebná funkcia bránice, ktorá pri adekvátnej aktivite s nádychom klesá, za spolupráce s panvovým dnom, ktoré koná identický pohyb. V dôsledku pohybu bránice sa nadol posúvajú aj orgány nachádzajúce sa v brušnej dutine. Pokiaľ už  v dutine brušnej je adhézia, zrasty alebo hypertonus (napríklad pylorospazmus), bránica pri klesaní „naráža“ na bolestivé signály z viscerálnych orgánov a telo reaguje zmenou dychového stereotypu, ktorý následne ovplyvňuje aj funkciu svaloviny panvového dna.

Adhézie v rámci fyzioterapie ovplyvňujeme kombináciou viscerálnej terapie, pohybovej terapie a respiračnej fyzioterapie.

Aký je postup pri vyšetrení na neplodnosť vo FYZIO KLINIK?

Ak sa na nás obráti žena, ktorá túži po dieťatku, ale napriek všetkým vyšetreniam, ktoré s partnerom podstúpili, nebola zistená príčina ich doterajšieho neúspechu, bude ju u nás vo FYZIO KLINIK čakať nasledovný postup.

Na prvom stretnutí absolvuje podrobné komplexné vyšetrenie. V úvode odoberáme anamnézu, ktorá by nás mala nasmerovať k predpokladanej dysfunkcii, ktorú na pohybovom aparáte môžeme očakávať. Snažíme sa zistiť či sa jedná o kostrčový syndróm a ak áno, či sa jedná o primárnu alebo sekundárnu formu. Pokračujeme aspekciou a palpáciou v stoji a v ľahu, pričom si nálezmi potvrdzujeme alebo upravujeme prvotné predpoklady.

Na základe zistení v závere vyšetrenia navrhneme postup liečby, ktorý býva zostavený z kombinácie manuálnych techník, cvičenia na doma, fyzikálnej terapie, relaxačných metód a ďalších praktických doporučení.

Ako prebieha špeciálne ženské vyšetrenie na podozrenie dysfunkcií panvového dna? VIDEO

Dôležité je povedať, že nemožno očakávať zmenu situácie po jednej terapii, najmä pokiaľ sa jedná o sekundárny kostrčový syndróm alebo nekostrčový syndróm (psychosomatický podklad), ktoré nevznikli priamym poškodením panvového dna, ale ich príčina je komplikovanejšia a pravdepodobne sa budovala po dlhšiu dobu. 

Článok pre vás pripravila naša vyšetrujúca senior fyzioterapeutka Adriana Hlôšková, ktorá sa  u nás venuje urogynekologickej fyzioterapii.

Ak máte záujem o vyšetrenie, môžete sa objednať cez našu aplikáciu FYZIO KLINIK alebo telefonicky cez recepciu. KONTAKT

Zaujíma vás:

 • Čo zahŕňame pod ženskú fyzioterapiu? Aké všetky diagnózy riešime v rámci tejto terapie?
 • Ako súvisí panvové dno s ostatným fungovaním ľudského tela?
 • Aké všetky deficity môže panvové dno mať?
 • Ako má vyzerať zdravé panvové dno?
 • Čo ovplyvňuje dobrú kondíciu panvového dna?
 • Ako panvové dno vyšetrujeme? Je vyšetrenie per vaginam podmienkou?
 • Ako pristupujeme k terapiám?
 • Aké ďalšie problémy riešime so ženami v rámci ženskej fyzioterapie?

Vypočujte si náš FYZIO KLINIK podcast na tému ženská fyzioterapia – urogynekologická fyzioterapia.

 

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK?

ZDIEĽAJTE HO S VAŠIMI ZNÁMYMI

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…