FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Služby

Spinálne centrum

Spinálne centrum je centrum pre konzervatívnu liečbu chrbtice. Na základe vyšetrenia dôkladne...

Viac
EMG vyšetrenie

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a...

Viac
Manuálna lymfodrenáž

Lymfatický systém má dve základné funkcie a to transport lymfy do krvného obehu a zabezpečenie...

Viac