fbpx
FYZIO TIP ZLEPŠITE VÁŠ KROK Ortopedická obuv Peter Legwood® VIAC INFO
CESTA KLIENTA
Január 01, 2019 / Blog / Zdravie
Január 01, 2019 / Blog / Zdravie

CESTA KLIENTA

Našim cieľom je Vaše zdravie a cesta za týmto cieľom je našim poslaním.

Našim cieľom je Vaše zdravie a cesta za týmto cieľom je našim poslaním.

Nechceme pacienta liečiť, chceme ho vyliečiť, a preto rozmýšľame v súvislostiach a hľadáme podstatu problému.

 


1. Začiatok cesty v medicínskom centre FYZIO KLINIK

FYZIO KLINIK sa nachádza pri výpadovke z Bratislavy smerom na Prístavný most na ulici Mlynské nivy 61/A. Zaparkovať môžete priamo pred budovou, kde máme parkovacie miesta vyhradené pre klientov. Pri príchode Vás uvíta príjemný personál a naša recepčná Vám dá vypísať krátky dotazník. Hneď ako dotazník vypíšete, príde si pre Vás príslušný terapeut, s ktorým absolvujete terapiu.

 

2. Úvodný rozhovor s fyzioterapeutom alebo doktorom

Nasleduje detailný rozhovor s terapeutom/doktorom, v ktorom sa Vás pýta na rôzne okolnosti súvisiace s Vašim stavom, prekonané zranenia a operácie, prípadne nejaké vážnejšie ochorenia a diagnózy, ochorenia rodinných príslušníkov, zamestnanie, lieky, alergie a u žien gynekologické problémy. Terapeut/doktor potrebuje dokonale vedieť všetky súvislosti s daným stavom aby vedel presne a jasne určiť diagnózu a následnú terapiu. Rozhovor je veľmi dôležitý a preto je dobré aby klient nič nezamlčal.

 

3. Komplexné objektívne vyšetrenie

Po odobratí anamnézy, nasleduje objektívne vyšetrenie, pri ktorom si terapeut/doktor nepozrie len lokalitu, s ktorou pacient prišiel, ale celý pohybový aparát. Klienta vyšetruje v sede, v ľahu a chôdzi, všíma si najmenšie detaily a porovnáva jednotlivé strany. Pokiaľ si niečím nie je istý, pozve na vyšetrenie aj iných odborníkov aby s ním prekonzultovali stav pacienta. Podrobne si zapisuje zapájanie a súhru jednotlivých svalov, pretože od dokonalého vyšetrenia sa odvíja efektívna liečba. Prosíme, berte na vedomie, že časť vyšetrenia prebieha v spodnom prádle.

 

4. Doplnkové vyšetrenie a prípadná konzultácia s členmi tímu

Ak z vyšetrenia vyplývajú nezrovnalosti, terapeut/doktor konzultuje pacientov stav s iným odborníkmi v rámci kliniky, teda niekedy sa ortopedického vyšetrenia zúčastní fyzioterapeut a naopak fyzioterapeut si pozve doktora, iného fyzioterapeuta či trénera. Zároveň je u nás možné absolvovať aj doplnkové vyšetrenia, ako je detailná diagnostika chodidla, videoanalýza pohybu, vyšetrenie prístrojom Diacom, ultrazvukové vyšetrenie, vyšetrenie venózneho systému či testovanie prostredníctvom Redcordu®. Vyšetrenie trvá približne 60 minút a s doplnkovým vyšetrením je niekedy potrebných ďalších 60 minút. V prípade potreby terapeut/doktor pacienta pošle na RTG alebo magnetickú rezonanciu aby mal 100%-tnú istotu, že sa nemýli. Po tomto vyšetrení má terapeut jasnú predstavu o pacientovej diagnóze a nasledovnej terapii.

 

5. Vysvetlenie stavu pacientovi

Terapeut/doktor síce vie, čo mu je, ale na čo sa dnes veľmi zabúda je to, že aj pacient by rád vedel, na čo terapeut/doktor prišiel. Teda posledná fáza vyšetrenia je podrobné vysvetlenie stavu pacientovi. Klient musí chápať, čo mu je, prečo má bolesti, odkiaľ bolesť pramení a hlavne, prečo terapeut zvolil danú liečbu. Terapeut/doktor využíva rôzne pomôcky ako sú modely kĺbov či chrbtice, zobrazovaciu techniku či moderné digitálne programy. Tu vzniká aj priestor pre otázky pacienta, ktoré mu terapeut/doktor zodpovedá.

 

6. Možnosti liečby

Nakoniec pacientovi určí priebeh liečby, predstaví mu jednotlivé postupy liečby, ich výhody a možnosti. Taktiež pacienta oboznámi s predpokladaným časovým plánom a finančným zaťažením. V princípe mu ponúkne dve formy liečby. Prvá je intenzívna forma terapie a druhá je extenzívna forma terapie.

 

7. Intenzívna liečba

Intenzívna forma liečby je veľmi individuálna forma. Je veľmi závislá aj od spolupráce samotného pacienta. Pacient navštevuje terapeuta maximálne 3x do týždňa, minimálne však 2x do týždňa. Absolvuje všetky súvisiace doplnkové vyšetrenia aby liečba bola čo najefektívnejšia a tým pádom aj kratšia. Dĺžka liečby závisí od stavu pacienta, výberu liečby a vzájomnej spolupráce terapeuta a klienta. Táto forma je finančne náročnejšia, ale na druhej strane efektívna a rýchla. Pri intenzívnej forme pacient nepotrebuje cvičiť doma, preto terapeut ani cviky na doma nezahŕňa do terapie. Terapeut vyberá takú liečbu, ktorú vie absolvovať len pod jeho dohľadom na klinike.

 

8. Extenzívna liečba

Extenzívna forma liečby je taktiež individuálna forma, ale nemej častá. Pacient navštevuje kliniku maximálne 2x do týždňa ale optimálne 1x do týždňa. Terapeut pracuje hlavne na tom, aby pacient správne cvičil doma. Vypracuje mu cviky, ktoré pacient robí sám a časť terapie sa venuje aj korekcii týchto cvikov. Želaný efekt terapie sa dostaví neskôr, ale finančne je liečba oveľa menej náročná. Výber terapie samozrejme terapeut konzultuje s pacientom. Niekedy z intenzívnej formy vyplynie extenzívna forma liečby, takzvaná „udržiavacia forma“, kedy už pacient nemá problém, ale chce zostať po dohľadom odborníka.

 

9. Výsledky liečby

Po absolvovaní vybranej liečby pacient odchádza bez bolesti, so správnymi pohybovými stereotypmi, so správnym zapájaním svalov pri akomkoľvek športe, ktorý ho baví. Nechceme pacienta liečiť, chceme ho vyliečiť a preto aj napriek dobrým vzťahom sa radi s pacientmi lúčime.

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK?

ZDIEĽAJTE HO S VAŠIMI ZNÁMYMI

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…