FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Čo je to fascia? Ako presne v našom tele funguje?

August 08, 2016 / Ostatné

Všetci sa v dnešnej dobe zaoberajú fasciami, všetci rolujú, všetci uvoľňujú fascie. Je to novodobý boom, ktorý sa pretavil do všetkých oblastí, ktoré sa zaoberajú pohybovým aparátom. Je to ale tak dôležitá súčasť liečby? Vieme prostredníctvom fascií diagnostikovať a uvoľňovaním fascií naozaj liečiť? Čo fascia naozaj je a na čo slúži v našom tele sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo fascia je a kde sa vlastne nachádza?

Preklad latinského slova fascia je list, obal svalu alebo ovínadlo. Fascie sú neoddeliteľnou oporou pre svalový, nervový, cievny a lymfatický systém. Fascia v podstate drží naše telo pohromade, je zodpovedná za tvar vnútorných orgánov, ich postavenie, prepojenie či funkciu a navyše ich aj chráni a bráni šíreniu infekcií. Keby sme nemali v našom tele fascie, naše orgány by ani zďaleka neboli na svojich miestach, neboli by sme schopní pohybu a pravdepodobne by sme zomreli na rôzne infekcie. Aj náš mozog je obalený fasciou, ktorá ho chráni pred otrasmi a poškodením. Keďže jednotlivé fascie spolu komunikujú, majú veľký význam vo fyzioterapii. Napríklad osteopatia využíva na liečbu prepojenia fascií pohybového aparátu, fascií vnútorných orgánov a nervových fascií. Verím, že bolesti pohybového aparátu sú silno prepojené s našim vnútrom a preto je treba liečiť telo komplexne, pretože všetky systémy sú navzájom prepojené a ovplyvňujú sa.

Čo je pojem zlepená fascia?

Fasciu si teda predstavujeme ako svalový obal, v ktorom nám sval pracuje. Nachádza sa tesne pod kožou. Ak sme prekonali nejaký úraz alebo sme počas života získali zlé pohybové vzorce, fascia sa prilepí. To sa navonok prejaví napríklad ako skrátenie svalov, tuhnutie svalov či bolesť. Ak máme v určitom mieste prilepenú fasciu, svaly a kĺby majú menšie rozsahy pohybu, nedokážu sa voči sebe správne pohybovať a nedostatočne sa prekrvujú.

Čím vieme fasciu uvoľniť?

Uvoľnenie fascie je veľmi špecifický a komplikovaný proces. Manuálne sa fascia uvoľňuje špeciálnymi terapeutickými technikami, ktoré by mal robiť skúsený odborník. Existuje veľa pomôcok, ako uvoľniť fasciu svalového aparátu pre prípad prvej pomoci. Na trhu sú napríklad rôzne rollery, ktorými vieme pomocou rolovania po celej dĺžke svalu uvoľniť bolestivé miesto tak, že uvoľníme svalovú fasciu. Spočiatku je to trochu bolestivé, ale napokon bolesť ustúpi. Pre akútnu pomoc je systém rolovania dostačujúci a pomerne efektívny, ale na kompletnú liečbu problému je nedostatočný.

Existuje systém autorehabilitácie?

Už dlhšie sa zaoberám efektívnejším systémom uvoľňovania svalov a bolestivých miest, ktorý by bol menej bolestivý a viac zacielený na daný problém. Existuje možnosť autorehabilitácie a autokorekcie, ktorú aktuálne spolu s mojim tímom vyvíjame, ale bude si treba ešte pár mesiacov počkať. Keďže pomerne dosť čerpám aj z osteopatie, ktorou sa momentálne intenzívne zaoberám, mojim cieľom je vytvoriť komplexný program pre liečbu rôznych ochorení s využitím prepojenia práve rôznych druhov facsií.

Komentáre