fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
FYZIOTERAPIA V GYNEKOLÓGII
Jún 28, 2020 / Blog / Ženy
Jún 28, 2020 / Blog / Ženy

FYZIOTERAPIA V GYNEKOLÓGII

Starostlivosť o panvové dno.

Moderný životný štýl prináša zmeny a najmä nové možnosti aj v intímnej oblasti u žien. S radosťou zdieľame, že aj na Slovensku sa podarili presadiť na ministerstve zdravotníctva štandardy fyzioterapeutickej starostlivosti o svaly panvového dna u žien. To v praxi znamená, že v súčasnosti už môžete nájsť relevantných, kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti (menný zoznam je dostupný na stránke www.Inkoforum.sk) a nie len sa spoliehať na samozvaných ,,odborných“ nadšencov alebo rôznych absolventov ,,rýchlokurzov“.

ČO JE PANVOVÉ DNO?

Panvové dno a jeho svaly disponujú životne dôležitými funkciami. Sú oporou pre vnútorne orgány, majú stabilizačnú, sfinkterovú, pôrodnú, dilatačnú a v neposlednom rade sexuálnu funkciu. Žena sa počas svojho života stretáva s rôznymi situáciami v jej intímnej oblasti. Svaly panvového dna pracujú počas celého dňa – zúčastňujú sa na aktívnej dynamike tela v pohybe, ich funkcia sa vzťahuje na postavenie a prácu jednotlivých segmentov tela v lokálnych a globálnych pohybových vzoroch a obzvlášť je poznačená ich aktivita počas ,,záťažových“ situácií, ako je menštruácia, pôrod, menopauza, inkontinencia, zvýšená záťaž v športe a iné. Svaly sa všeobecne počas dňa a rôznych situácií dostávajú do hypotonusu alebo hypertonusu. To znamená, že podľa prežitých okolností svaly reagujú zmenou napätia, elasticity, plasticity… Samozrejme dlhodobá záťaž vo svalovej nerovnováhe – vo zvýšenom alebo podprahovom napätí môže spôsobiť patologický stav, kedy dochádza ku vzniku nepríjemných sprievodných javov, ako je inkontinencia, bolestivý pohlavný styk, anorgazmia, pokles vnútorných orgánov, neplodnosť… Vo všeobecnosti chceme odbornou fyzioterapiou docieliť stav svalov panvového dna, kedy sa dokážu voľne a reflexne aktivovať – sťahovať a relaxovať – uvoľňovať.

Žena je vo svojej podstate vnímavou, jemnou, nežnou. Je stvorená na materstvo a odovzdávanie lásky v mnohých podobách. Je dokázané, že emócie ktoré ženy prežívajú sú previazané s riadiacimi systémami v tele, tzn., že pri zažívaní smútku, radosti, hnevu, strachu či ľútosti, panvové dno spracováva a reaguje svojou funkciou na vonkajšie a vnútorné podnety. Vraví sa, že panvové dno je hlasom duše. Takisto to platí aj opačne, pri fyzickom či mechanickom probléme v zmysle jazvy, prolapsu – (poklese orgánov panvy), potratu, telesnej hanblivosti, neschopnosti otehotnieť,… sa môže žena dostať do prežívania pocitov menejcennosti, pocitov hlbokého emocionálneho poranenia, ktoré môžu vyústiť až do apatie, hnevu, depresie.

Pozitívom je, že dnešná žena má možnosti slobodne sa rozhodnúť, aký bude mať vzťah voči sebe, svojej plodnosti či sexualite, má možnosti praktizovať emocionálnu hygienu v zmysle sústredenia pozornosti na rozvíjanie vlastnej vnímavosti, či praktizovaní telesných cvičení na získanie sily a harmónie, viery v seba a rozvíjanie vlastného Ja.

Voľba správnej intímnej starostlivosti sa odvíja najmä od veku, zdravotného stavu a etapy života ženy.

VYŠETRENIE PANVOVÉHO DNA

Pokiaľ žena pociťuje akúkoľvek odchýlku od jej normálnej štruktúry v oblasti panvového dna (napr. spozoruje pokles svalov panvového dna, zmeny na jazve, zmeny napätia svalov…), funkcie alebo subjektívneho vnímania svojho panvového dna (viď nižšie), je to dôvodom k tomu, aby navštívila podľa navnímaného typu problému gynekológa, urogynekológa, urológa, erudovaného fyzioterapeuta.

Častými symptómami dôvodu návštevy odborníka sú:

 • bolesť – menštruačná, pri pohlavnom styku, popôrodné bolesti, bolesť panvového kruhu (často v tehotenstve),…
 • močová inkontinencia – urgentná, stresová, neurogénna, zmiešaná – prejavy podľa typu inkontinencie – urgencia – časté močenie, noktúria – nočné močenie
 • sexuálna dysfunkcia – anorgazmia, znížená citlivosť až necitlivosť pri pohlavnom styku
 • prolapsy panvových orgánov
 • mikčné a postmikčné symptómy – únik moču po domočení, močenie do strán…
 • funkčná sterilita
 • úrazy panvy a kostrče
 • zablokovaná kostrč

 

Svaly panvového dna sú riadené našim kinetickým (pohybovým) podvedomím, podliehajú našim posturálnym zvykom – sú súčasťou každého pohybu a svojou opornou a stabilizačnou funkciou vplývajú na celkové fungovanie hlbokého stabilizačného aparátu. Tým sa podieľajú na postavení pohybového aparátu a na dynamike svalovej rovnováhy. Preto sa v rámci diagnostiky zameriavame na celkové vyšetrenie svalov všetkých kinetických (pohybových) reťazcov. Zameriavame sa na funkciu a súhru svalov panvového dna s brušnými svalmi, so svalmi chrbtice a v neposlednom rade sledujeme aktivitu a funkciu bránice (hlavného dýchacieho svalu). Sledujeme postavenie, štrukturálne, funkčné zmeny pohybového aparátu vo vzťahu ku svalom panvového dna.

 

Komplexná diagnostika (podľa štandardov MZSR) zahŕňa:

 • Anamnézu
 • Inšpekciu kontrakcie svalov panvového dna
 • Externú palpáciu svalov v oblasti panvového dna (keď to je potrebné)
 • PERFECT škálu podľa Laycocka a Jerwooda
 • Štandardizované dotazníky: ICIQ – UI SF, Mikčný denník, OAB – Q, Oxfordská stupnica
 • Vyšetrenie diastázy priameho brušného svalu
 • Kineziologický (celkový) rozbor
 • PD perineometer
 • EMG biofeedback
 • Ultrasonografiu

Na základe diagnostiky určíme, či sa u pacientky jedná o svaly hypertonické – stav, kedy vo svaloch prevláda zvýšené napätie, stuhnutosť – prejav napr. pri bolestivom pohlavnom styku, pridružená urgentná inkontinencia – naliehavosť na močenie, časté močenie, nemožnosť úplného vyprázdnenia, anorgazmia, funkčná sterilita, pretrénovanie, alebo svaly hypotonické – v oblasti vyšetrovaných svalov nachádzame nižšie napätie od normotonusu, najčastejšie sú to stavy po pôrodoch, pacientky s nadváhou, seniorky, pacientky so stresovou inkontinenciou.

Podľa aktuálneho zistenia funkčného stavu u pacientky aplikujeme zvolenú fyzioterapeutickú metódu na posilnenie, uvoľnenie svalov, na zlepšenie vytrvalostných, silových parametrov svalovej kontrakcie, v terapii zaraďujeme metódy na zlepšenie funkcie hlbokého stabilizačného aparátu a úpravu pohybových stereotypov a iné.

Ak máte záujem o takéto vyšetrenie, rezervujte si termín cez našu aplikáciu alebo telefonicky na recepcii +421 (0) 948 774 999 alebo +421 (0) 948 774 888.

 

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK?

ZDIEĽAJTE HO S VAŠIMI ZNÁMYMI

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…