fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
STAROSTLIVOSŤ O JAZVU PO CISÁRSKOM REZE
Marec 28, 2023 / Blog / Zdravie
Marec 28, 2023 / Blog / Zdravie

STAROSTLIVOSŤ O JAZVU PO CISÁRSKOM REZE

Čo vplýva na hojenie jazvy?

V tomto článku sa dozviete:

• čo vplýva na hojenie jaziev
• aké typy jaziev rozoznávame a ako zistíme, že jazva nie je v poriadku
• aké pridružené problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s patologickým hojením jazvy
• emocionálna rovina jaziev
• ako podporiť správne hojenie jaziev

Cisársky rez a hojenie jazvy

Cisársky rez je najčastejšou pôrodníckou operáciou. V porovnaní s prirodzeným pôrodom ide o otvorenú brušnú operáciu, ktorá je spojená s vyšším rizikom pridružených komplikácií a dlhodobými dôsledkami na oblasť okolitých tkanív pohybového aparátu, ale aj orgánových sústav nachádzajúcich sa v brušnej dutine (gastrointestinálny trakt, reprodukčné orgány). Z týchto dôvodov je trendom v modernom gynekologicko-pôrodníckom svete umožniť žene prirodzený vaginálny pôrod, pokiaľ to jej zdravotný stav dovoľuje. Ak však nastane situácia, ktorá si vyžaduje takýto zásadný zásah do brušnej dutiny, je potrebné, aby bola žena informovaná o možnostiach následnej starostlivosti o novovzniknutú jazvu. Ak má jazva vhodné podmienky na regeneráciu, hojí sa správne a stáva sa našou súčasťou bez toho, aby by sme o nej vedeli. Avšak, existujú určité patologické procesy, ktoré môžu na fyziológiu hojenia jaziev vplývať negatívne.

Čo vplýva na hojenie jazvy?

Tvorba jazvy je prirodzený proces, ktorým sa telo bráni pred infekciou a obnovuje štrukturálnu kontinuitu. Nové náhradné tkanivo nikdy nie je totožné s pôvodným, avšak pokiaľ sa zachová jeho integrita a funkcia, nazývame takúto jazvu ako fyziologickú.

Podmienkou je, aby jazva prešla hojivým procesom pozostávajúcim zo 4 častí:

1. HEMOSTÁZA sekundy po zákroku
– začína sa tvoriť krvná zrazenina pre spomalenie a zastavenie straty krvi. Krvné doštičky tvoria provizornú krvnú zátku, ktorá obsahuje fibrín a kolagén III. typu.

2. ZÁPAL 1-4 dni
– nastupujú bunky imunitného systému, ktoré sa presúvajú do miesta rany, aby vyčistili jej priestor od mikroorganizmov a nadbytočného tkaniva.
– typická je bolesť, opuch, zvýšenie teploty.
– môžeme tlmiť bolesť analgetikom, ale pozor na farmaká s protizápalovou zložkou, v tejto fáze potrebujeme, aby zápalový proces prebehol plnohodnotne. Možno užiť napríklad paralen, vyvarovať sa ibalginu, pretože ten obsahuje protizápalovú zložku.

3. PROLIFERÁCIA 4-21 dní
– táto fáza sa prekrýva so zápalovým procesom a nastupuje približne 48 – 72 hodín po operácii. Najčastejšie trvá 4-21 dní, ale môže sa predĺžiť až na 6 týždňov.
– v tejto fáze sa objavujú prvé známky tvorby jazvy, taktiež začína revaskularizácia a dochádza k rozpadu prvotnej zátky a k degradácii kolagénu III. typu.

4. REMODELÁCIA mesiace – roky
– v poslednej fáze dochádza k novotvorbe ciev, ktorá jazve vracia normálne cievne zásobenie.
– dochádza k zvášeniu pevnosti jazvy.

K správnemu zhojeniu je potrebné, aby tieto fázy prebehli v uvedenom poradí a aby nenastalo počas tohto procesu prerušenie, predĺženie či iná odchýlka v dĺžke jednotlivých fáz. Všeobecne sa na vzniku patologickej jazvy podieľa predĺženie hojenia, kedy je v novovznikajúcom tkanive prítomné veľké množstvo fibroblastov. Dochádza k nadmernému ukladaniu kolagénu, ktoré je pri fyziologickom hojení pozastavené pri dostatočnej odolnosti jazvy.

Lokálne jazvu ovplyvňuje:

 • samotný priebeh zákroku a šetrnosť chirurga,
 • umiestnenie rany (lokalita určuje ťahové sily pôsobiace na ranu),
 • hĺbka rany (hlbšie jazvy v porovnaní s povrchovými sa hoja dlhšie),
 • vek jazvy (aj staršia jazva sa môže zaktivovať vplyvmi imunitnými,psychosomatickými atď),
 • ťah z okolitých tkanív, prípadne ťah jazvy samotnej (príliš sťahujúce šitie),
 • nedostatok vzduchu (vetranie jazvy),
 • lokálne poruchy cievneho zásobenia.

Zo systémových faktorov je dôležitá:

 • odolnosť imunitného systému
 • kvalita výživy, vrátane dostatočného zastúpenia vitamínov a minerálnych látok a zastúpenie bielkovín v strave
 • negatívne vplýva dehydratácia, poruchy funkcie obličiek, metabolické poruchy
 • veľmi dôležitá je psychická pohoda. Nakoľko stres, depresie a úzkosti komplikujú hojenie.
 • v neposlednom rade sa na hojení podieľajú genetické predispozície

Aké typy jaziev poznáme?

Z hľadiska kozmetického býva najčastejšie delenie jaziev nasledovné:

• Normálna jazva – je svetlá, pevná, hladká, nevystupuje nad úroveň kože, nespôsobuje subjektívne obtiaže
• Hypotrofická jazva – vzniká v dôsledku zníženej tvorby kolagénu, je menej odolná, voči okoliu je prepadnutá
• Hypertrofická jazva – vzniká v dôsledku nadprodukcie kolagénu, je ružovkastá až červená, nepresahuje rozsah pôvodnej rany, môže sa spontánne upraviť
• Keloidná jazva – taktiež vznik v dôsledku nadprodukcie kolagénu, ale mnohonásobne väčšej než u hypertrofickej jazv, tkanivo keloidu presahuje aj do zdravého okolitého tkaniva, sú menej časté než hypertrofické jazvy, nenastáva spontánna úprava

V praxi sa však stretávame s tým, že aj keď jazva na pohľad môže vyzerať vporiadku (je relatívne svetlá), pri dôkladnejšom vyšetrení zistíme, že je v niektorých miestach na dotyk citlivá, s hrudkami, na tlak reaguje zmenou farby, je menej posunlivá než zvyšné časti jazvy, prípadne môžeme pozorovať zvýšenú teplotu daného miesta. Najmä pokiaľ sa bavíme o cisárskom reze, pri ktorom nie je narušená iba vrstva kože a podkožia, ale aj fascia, svalovina priameho brušného svalu, pobrušnica a myometrium (stredná vrstva maternice tvorená svalovinou). Všetky tieto vrstvy musia prejsť hojivým procesom, pričom platí, že čím hlbšie sa tkanivo nachádza, tým dlhšie trvá tvorba jazvy. Pri pohľade na brušnú stenu vidíme iba povrchovú vrstvu jazvy a nemôžeme vyhodnotiť jej kvalitu bez ďalšieho dovyšetrenia.

Preto z hľadiska funkčnosti jazvy na podklade adaptácie s okolitým tkanivom rozdeľujeme jazvy na:

• fyziologické -nebolestivé, pohyblivé, neobmedzujúce fyziologické funkcie okolitých tkanív
• patologické -bolestivé, svrbivé, nepohyblivé, obmedzujúce tkanivá vo svojej funkcii

Trápi vás jazva po cisárskom reze? Objednajte sa na vyšetrenie do FYZIO KLINIK -> Kontakt

Aké môžu vzniknúť problémy v dôsledku prítomnosti aktívnej jazvy?

Často sa stretávame s tým, že žena príde na fyzioterapiu s bolesťou krížovej oblasti či bolesťami dolných končatín, ale na základe vyšetrenia zistíme, že projekcia bolesti nezodpovedá neurologickej, ani ortopedickej symptomatike. Nie je neobvyklé, že u žien s týmito prejavmi po odobratí anamnézy a podrobnejšom vyšetrení nachádzame aktívnu jazvu po cisárskom reze či inom operačnom zákroku v brušnej dutine.

Jazva môže byť buď samotným zdrojom bolesti alebo sa môže podieľať na vzniku zreťazenia funkčnej poruchy do vzdialených oblastí, nakoľko zmena na periférii (v našom prípade narušenie kontinuity tkanív v oblasti podbruška) vedie k reakcii na úrovni centrálnej nervovej sústavy.  Odpoveďou je zmena pohybových stereotypov.

Ako príklad zmeny pohybového prejavu môžeme uviesť, že jazva v podbrušku veľakrát neumožňuje žene napriamenie z dôvodu bolestivého dráždenia. Ďalšími problémami, na ktorých sa prítomnosť jazvy v brušnej dutine podieľa býva dysfunkcia gastrointestinálneho traktu, bolestivá menštruácia, bolestivý pohlavný styk, intermenštruačné krvácanie, až funkčná neplodnosť.

Čomu sa venujeme v ženskej fyzioterapii? Viac info

Emocionálna rovina jaziev

Jazvičky po cisárskom reze si so sebou často nesú aj určitú emocionálnu váhu. Neraz sa stane, že žena, ktorá so svojou jazvou po pôrode vôbec nepracovala, priam sa jej vyhýbala, reaguje na prvý kontakt s jazvou veľmi intenzívne. Prvé dotyky bývajú nepríjemné, v určitých prípadoch môže byť reakciou pocit strachu, úzkosti, potenie, brnenie určitej časti tela, zmena sfarbenia kože, bežným býva aj spontánny plač. Deje sa to z dôvodu, že žena sa s jej novou súčasťou nezmierila, prípadne, že samotný vznik jazvy bol doprevádzaný stresujúcim priebehom, najmä v prípade, pokiaľ bol cisársky rez neplánovaný alebo bol vykonávaný z dôvodu komplikácií alebo za iných mimoriadnych podmienok a preto telo reaguje aktiváciou sympatiku – časť nervovej sústavy, ktorá organizmus pripravuje na útek, obranu.

Príznaky psychologickej odozvy jazvy sa môžu objaviť v priebehu dní, mesiacov či dokonca rokov a väčšinou sú vyvolané určitým spúšťačom, vo vyššie spomínanom prípade, s ktorým sa stretávame v ambulanciách. Ide o priamy kontakt s jazvou, preto je potrebné o tomto fenoméne vedieť a upozorniť klientku, že pri práci s jazvou môžeme vyvolať aj rôzne neočakávané emócie.

Ako prebieha starostlivosť o jazvu po cisárskom reze?

Komplikáciam spojeným s hojením jaziev možno predchádzať správnou starostlivosťou o jazvu.

Na začiatku celého procesu by malo byť zvedomenie a následné prijatie jazvy, čo je základným predpokladom pre zabránenie vzniku „emočnej jazvy“. Vhodné je hladenie okolia jazvy aj v čase keď je ešte krytá. Prvá manuálna práca s jazvou by mala začať približne 2 týždne po cisárskom reze, v čase keď sú už odstránené štichy a odpadli chrastičky.

Pre domácu prácu s jazvou zaúčame klientky rozličné dychové techniky, lymfatické dýchanie, manuálnu automasáž za využitia olejov (ricínový, arganový, …). Informujeme o možnostiach krémovania jaziev, o podpore regenerácie (dopĺňanie vit. C v zvýšených dávkach, vit. E, zinok), o ergonómii vstávania (otáčanie cez bok) a kojenia.

Vhodná je aj fixácia jazvy pri zmenách polôh, čím sa vyvarujeme nežiadaným ťahom do jazvy. Možné je aj využitie šatkovania (šatka z neelastického materiálu: ľan, bavlna) pre podporu zavinovania maternice a pre dodanie opory brušnej stene. Aby sa predchádzalo vzniku opuchu a dráždenia jazvy, odporúčame na doma voľné oblečenie, ktoré umožňuje jazve „dýchať“.

V ambulancii využívame rôzne manuálne techniky na ošetrenie samotnej jazvy, fascií a mäkkých tkanív, uvoľňujeme panvu a okolité, ale aj vzdialené segmetny, ktoré môžu byť jazvou ovplyvnené.

Ak máte záujem o terapiu jazvy. Objednajte sa do FYZIO KLINIK cez našu aplikáciu alebo telefonicky cez recepciu -> Kontakt

Autorom článku je naša senior fyzioterapeutka Adriana Hlôšková.

 

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK?

ZDIEĽAJTE HO S VAŠIMI ZNÁMYMI

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…