fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
Diagnostika pohybového aparátu a FPPS

Diagnostika pohybového aparátu a FPPS

Kurz Diagnostika pohybového aparátu a funkčné poruchy pohybového systému vo FYZIO KLINIK je 2-dňový kurz, ktorý sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Primárne je vytvorený pre trénerov, vhodný aj pre fyzioterapeutov. Obsahom kurzunasledovné časti:

 • teoretické východiská FPPS
 • štrukturálne, funkcionálne a funkčné poruchy
 • patológia a epidemiológia vzniku funkčných porúch pohybového systému
 • reflexné zmeny na úrovni svalu, fascie a väzivo-kĺbového aparátu
 • pohybové stereotypy
 • výskyt najčastejších funkčných porúch pohybového systému
 • anamnéza a aspekčné vyšetrenie
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti chodidla a ČK
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti KK
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti BK a panvy
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti driekovej časti chrbtice
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti hrudnej časti chrbtice
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti krčnej časti chrbtice
 • diagnostika a výskyt FPPS v oblasti ramenného pletenca
 • diagnostika a výskyt FPPS v pohybových stereotypoch
 • princíp tvorby diagnostického protokolu pohybového systému
 • priestor na diskusiu a feedback

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je získanie teoretických a praktických vedomostí v oblasti funkčných porúch pohybového systému ako aj diagnostiky pohybového aparátu. napomôcť trénerom zefektívniť proces tvorby diagnostického protokolu, na základe ktorého budú vedieť zadefinovať kľúčové a vedľajšie problémy. Tento kurz učí pristupovať k pohybového aparátu ako celku.

Na základe využitia teoretických vedomostí a praktických zručností diagnostiky pomáha účastníkom kurzu vytvoriť základ pre plánovanie tvorby efektívneho tréningového programu. Program kurzu stavia na vedeckých poznatkoch a vlastných empirických skúseností.

Kurz Diagnostika pohybového aparátu a FPPS

Termín kurzu:

7.12. – 8.12. 2024

Organizátor:

FYZIO KLINIK

Lektori:

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre biologických a lekárskych vied, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, vedecko-výskumný pracovník na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava, člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania, lektor na vzdelávanie trénerov, pravidelný prednášajúci pre odborné publikum
a bežnú populáciu. Má dlhoročné skúsenosti v športovej a klinickej praxi ako konzultant, tréner/pohybový terapeut bežnej, ale i seniorskej a klinickej populácie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vplyvom implementácie pohybovej aktivity u onkologických pacientov s karcinómom semenníka počas a po absolvovaní protinádorovej liečby v kooperácii s Národným onkologickým ústavom v Bratislave a Ústavom experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma taktiež vplyv pravidelnej pohybovej aktivity na organizmus seniorov a podieľa sa na koncepcii pohybových programov pre seniorov v podmienkach bežnej populácie i klinickej praxe.

Ďalej sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti venuje aj problematike kineziológie a funkčných porúch pohybového systému prostredníctvom detailnej analýzy a optimalizácie modalít vykonania viackĺbových a prototypových pohybov na zvýšenie funkčnej svalovej súhry a myoelektrickej aktivity synergických svalov.

Mgr., Bc. Tatiana Bujnová, PhD.

Vyštudovaná fyzioterapeutka, trénerka a učiteľka telesnej a športovej výchovy. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre atletiky a kondičnej prípravy, Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave.

Má dlhoročné skúsenosti v športovej praxi ako konzultantka, trénerka a fyzioterapeutka vrcholových športovcov a bežnej populácie. Profesijne zameranie je na oblasť funkčných svalových porúch u športovcov a bežnej populácií, tvorby pohybových programov zamerané na rozvíjanie pohybových schopností ku vzťahu na zdravotný aspekt pohybového aparátu, tvorby kompenzačných a korekčných programov a tvorby špecifického pohybového programu v rámci kondičnej prípravy športovcov po svalovo-šľachovom zranení a po zranení mäkkých štruktúr v oblasti kolenného kĺbu.

Časový harmonogram:

Sobota

08:00 – 09:15 Teoretické východiská FPPS + štrukturálne, funkcionálne a funkčné poruchy

09:15 – 10:30 Patológia a epidemiológia vzniku funkčných porúch pohybového systému + reflexné zmeny na úrovni svalu, fascie a väzivo-kĺbového aparátu

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Pohybové stereotypy + výskyt najčastejších funkčných porúch pohybového systému

12:00 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 – 14:45 Anamnéza a aspekčné vyšetrenie

14:45 – 15:00 Prestávka

15:00 – 17:30 Diagnostika a výskyt FPPS v oblasti chodidla a ČK;

17:30 – 18:00 Priestor na diskusiu a feedback

Nedeľa 

08:00 – 09:00 Diagnostika a výskyt FPPS v oblasti KK

09:00 – 10:30 Diagnostika a výskyt FPPS v oblasti BK a panvy

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 12:00 Diagnostika a výskyt FPPS v oblasti driekovej a hrudnej časti chrbtice

12:00 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 – 14:30 Diagnostika a výskyt FPPS v oblasti krčnej časti chrbtice a ramenného pletenca

14:30 – 14:45 Prestávka

14:45 – 16:15 Diagnostika a výskyt FPPS v pohybových stereotypoch

16:15 – 17:00 Princíp tvorby diagnostického protokolu pohybového systému;

17:00 – 18:00 Priestor na diskusiu a feedback

Cena kurzu/modulu:

290 €

Miesto konania:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava 

Kapacita:

minimálny počet účastníkov 10/maximálny počet účastníkov 20

 

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením kontaktného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…