fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
FDM Basic – Modul 1

FDM Basic – Modul 1

Vo FYZIO KLINIK ponúkame absolvovanie kurzov FDM Basic. Kurz je určený pre lekárov a fyzioterapeutov.

FDM Basic vyučujú výlučne certifikovaní a kvalifikovaní inštruktori FDM, ktorí boli vyškolení podľa smerníc osnov EFDMA. Kurikulum EFDMA ponúka rôzne moduly, a tým ponúka maximálnu flexibilitu a širokú škálu kurzov pre účastníkov.

FDM Basic obsahuje 3 moduly. Každý modul pozostáva minimálne z 20 vyučovacích hodín.

Modul 1 je vstupom ku školeniu FDM, a preto ho musíte absolvovať ako prvý. Modul 2 a 3 je možné absolvovať v rôznom poradí, ale odporúča sa dodržať postupnosť modulov.

 

Kurz FDM Basic – Modul 1

Termín kurzu:

15.6. – 16.6.2024

Organizátor:

FYZIO KLINIK

Lektor:

Stefan ANKER MSc D.O.

Stefan ANKER (°1977) študoval fyzioterapiu vo Viedni. Následne pokračoval v odbornej príprave na Viedenskej škole osteopatie (Wienna School of Osteopathy WSO), kde dosiahol magisterský titul v osteopatii. Okrem toho je držiteľom osteopatického titulu vo Francúzsku.

Vo svojich súkromných ambulanciách vo Viedni a vo Francúzsku sa zameriava na manuálnu aplikáciu modelu FDM a Typaldosovej metódy. Od roku 2011 prednáša FDM v rôznych európskych krajinách ako Rakúsko, Nemecko a Poľsko a prezentuje na medzinárodných kongresoch ako napríklad  Fascia Research Congress v roku 2012 vo Vancouveri a v roku 2015 vo Washingtone. V rokoch 2011 až 2017 bol prezidentom asociácie European Fascial Distortion Model Association EFDMA, čo je nezisková organizácia so snahou využiť FDM v medicínskom prostredí. V roku 2022 vydal knihu „Typaldos-Methode“, ktorá bola v roku 2023 preložená do francúzštiny.

Časový harmonogram:

Sobota

8:00 Prezentácia účastníkov

8:30 Začiatok

8:30-10:45 Úvod Fascial Distortion Model and Typaldos Method Diagnosing Fascial Distortions

10:45-11:00 Pauza na kávu

11:00-12:30 Treating Triggerbands and Herniated Triggerpoints

12:30- 13:30 Obed

13:30-15:45 Treating Continuum Distortions, Folding Distortions, Cylinder Distortions and Tectonic Fixations

15:45-16:00 Pauza na kávu

16:00-18:15 FDM v praxi – Indications and contraindications, Process of FDM treatment, Live patient treatment 

Nedeľa 

8:00-10:15 Treating sprained ankles, Live patient treatment 

10:15-10:30 Pauza na kávu

10:30-12:45 Treating shoulder injuries

12:45-13:45 Obed

13:45-16:00 Treating knee problems

Preklad:

Adam Hritz, MSc

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Cena kurzu/modulu:

450 €

Miesto konania:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava 

Kapacita:

minimálny počet účastníkov 10/maximálny počet účastníkov 20

 

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením kontaktného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

Čo je FDM?

Fascial distortion model (FDM) je špeciálny medicínsky prístup vyvinutý americkým lekárom Stephenom Typaldosom D.O. Príčinu fyzických ťažkostí a obmedzení funkcie pripisuje jednému alebo niekoľkým typickým deformáciám ľudských fascií. Korekcia týchto fasciálnych deformácií je účinným, merateľným a reprodukovateľným spôsobom úpravy bolesti a obmedzenej pohyblivosti.

FDM je možné použiť v rôznych oblastiach medicíny. Rozširuje diagnostické možnosti lekárov či terapeutov a často uľahčuje efektívnu liečbu pacientov s rôznymi medicínskymi diagnózami. V súčasnosti sa FDM prístup úspešne používa pri ťažkostiach pohybového aparátu a pri liečbe bolesti.

Cieľom každého zásahu FDM je korigovať anatomické usporiadanie fascií. Po úprave fasciálnej distorzie možno očakávať okamžité zlepšenie záťažovej kapacity, mobility a zníženie bolesti, vďaka čomu  je možné rýchle obnovenie fyzickej aktivity.

Využitie FDM

 • akútna bolesť v dôsledku vyvrtnutia a vykĺbenia kĺbov
 • športové zranenia ako napr. natiahnuté väzy, kontúzie, natrhnuté svalové vlákna
 • bolesti chrbta, krku, ramien,…
 • obmedzenie pohybu
 • symptómy ako necitlivosť alebo brnenie, ako aj strata sily alebo nestabilita
 • určité symptómy spojené s internými ťažkosťami

Učebné osnovy EFDMA zahŕňajú školenia

 • FDM Basic (Modul 1-3)
 • FDM Basic Certificate (FDM BC)
 • Praktický tréning
 • FDM Advanced (klinický tréning, FDM Special)
 • FDM International Certificate (FDM IC) a školenie pre budúcich certifikovaných inštruktorov FDM.

MODUL 1

 • Všeobecný úvod do modelu fasciálnych distorzií (FDM)
 • Všeobecné princípy vyšetrenia a liečby
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie ramena, kolena a členka metódou Typaldos

MODUL 2

 • Opakovanie a upevnenie základov
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie panvy/bedrového kĺbu, driekovej chrbtice, hrudnej chrbtice a krku metódou Typaldos

MODUL 3

 • Opakovanie a upevnenie základov
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie dolných končatín, horných končatín a oblasti hlavy metódou Typaldos

Praktický tréning (Modul 4)

Vstupné požiadavky: Absolvovanie základných kurzov FDM (moduly 1-3), nie nevyhnutý pre základný certifikát FDM (FDM BC).

V kurzoch praktického tréningu sa obsah základných kurzov FDM opakuje a konsoliduje.

Základný certifikát FDM (FDM BC)

Po absolvovaní modulov 1-3 môžu účastníci absolvovať záverečnú skúšku na získanie základného certifikátu FDM (FDM BC). Tí, ktorí úspešne absolvujú skúšku, majú právo zúčastniť sa pokročilých seminárov FDM.

Okrem toho môže byť úspešný kandidát zaradený do zoznamu odborníkov FDM.

Viac informácií o FDM nájdete na webovej stránke www.fdm-europe.com

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…