fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
BOLESŤ CHRBTA: VYSUNUTÁ PLATNIČKA
Júl 04, 2024 / Blog / Zdravie
Júl 04, 2024 / Blog / Zdravie

BOLESŤ CHRBTA: VYSUNUTÁ PLATNIČKA

Príznaky, prevencia, liečba, príbeh klienta

Koho najviac postihujú vysunuté platničky?

Vysunutie platničky, známe aj ako herniácia platničky, sa vyskytuje približne u 5 až 20 dospelých z 1 000 ročne. Najčastejšie postihuje ľudí vo veku od 30 do 50 rokov, pričom muži sú postihnutí dvakrát častejšie ako ženy.

Odhaduje sa, že asi 1-3 % ľudí trpí symptomatickou herniáciou bedrových platničiek. Tieto problémy sa najčastejšie vyskytujú medzi 30 a 50 rokmi, pričom u pacientov v tomto veku je až 95 % pravdepodobnosť, že herniácia sa nachádza v oblasti L4-L5 alebo L5-S1 chrbtice.

Hoci ochorenie platničky je hlavnou príčinou bolesti chrbta len u menej ako 5 % pacientov, herniácia platničiek sa najčastejšie vyskytuje v krčnej a driekovej časti chrbtice.

Anatómia platničky: Čo to vlastne je?

Medzistavcová platnička je kľúčovým prvkom chrbtice. Skladá sa z dvoch hlavných komponentov:

 • vonkajšej vrstvy nazývanej annulus fibrosus
 • vnútorného jadra nazývaného nucleus pulposus

Annulus fibrosus je vonkajšia chrupavkovitá vrstva platničky, ktorá tvorí pevný väzivový prstenec obklopujúci disk.

Nucleus pulposus je rôsolovité (gélovité) jadro nachádzajúce sa vnútri disku, bližšie k jeho zadnému okraju. Je zložené predovšetkým z vody, kolagénu a proteoglykánov.

Pre lepšie pochopenie si predstavte platničku ako pneumatiku. Annulus fibrosus je pevná gumová časť na vonkajšej strane, zatiaľ čo nucleus pulposus predstavuje vzduch vo vnútri pneumatiky.

Funkcie medzistavcovej platničky

Medzistavcová platnička plní niekoľko dôležitých funkcií:

 1. Absorpcia nárazov: Pohlcuje nárazy a tlaky pôsobiace na chrbticu.
 2. Pohyblivosť chrbtice: Umožňuje pohyb a ohyb chrbtice.
 3. Rozloženie záťaže: Rovnomerne rozkladá záťaž na chrbticu.
 4. Udržiavanie vzdialenosti: Udržiava správnu vzdialenosť medzi susednými stavcami.
 5. Stabilizácia chrbtice: Pomáha udržiavať stabilitu chrbtice.

S vekom alebo po úrazoch môžu nastať degeneratívne zmeny na platničke, ako napríklad strata vody, zúženie platničky alebo trhliny na jej obale. Tieto zmeny môžu viesť k zhoršeniu funkcií chrbtice, bolesti alebo neurologickým symptómom v prípade kompresie nervov.

Aké sú príznaky vysunutej platničky?

K herniácii platničky, tiež známej ako „vyskočená,“ „vysunutá“ alebo „vytečená“ platnička, dochádza, keď mäkké gélovité centrum medzistavcovej platničky (nucleus pulposus) vyčnieva cez trhlinu vonkajšej tvrdej vrstvy (annulus fibrosus). Tento stav môže, ale nemusí, viesť k stlačeniu blízkych miechových nervov alebo samotnej miechy, čo má za následok rôzne symptómy.

Medzi príznaky herniácie disku patria:

 1. Bolesť: V závislosti od lokality herniovaného disku môžeme pociťovať bolesť v postihnutej oblasti chrbtice (krk alebo driekovo-krížová časť), ktorá môže vyžarovať do rúk alebo nôh. Bolesť je typicky ostrá alebo vystreľujúca.
 2. Necitlivosť a brnenie: Kompresia miechových nervov môže viesť k pocitom necitlivosti, brnenia alebo mravčenia v rukách alebo nohách.
 3. Slabosť: Svalová slabosť sa môže vyskytnúť v postihnutej oblasti v dôsledku kompresie nervov, čo vedie k ťažkostiam pri pohybe, chôdzi, dvíhaní či presúvaní predmetov alebo vykonávaní iných činností.
 4. Zmeny v reflexoch: Reflexy ovládané postihnutými nervami môžu byť zmenšené, oslabené alebo úplne chýbajú.
 5. Dysfunkcia čriev alebo močového mechúra: V závažných prípadoch zahŕňajúcich kompresiu miechy sa môžu vyskytnúť príznaky ako sú ťažkosti s kontrolou funkcie čriev alebo močového mechúra. Ide o zdravotný stav vyžadujúci okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc na presnú diagnózu a vhodnú liečbu – Komplexné vyšetrenie FYZIO KLINIK.

Príčiny vysunutej platničky

Príčiny herniácie disku môžu zahŕňať:

 1. Vekom podmienená degenerácia – s vekom medzistavcové platničky prirodzene strácajú obsah vody a elasticitu, čím sú náchylnejšie na herniáciu. Tento proces môžeme nazvať „opotrebenie platničky“
 2. Trauma – náhle, silné pohyby alebo zranenia, ako napríklad nesprávne zdvíhanie ťažkých predmetov alebo pád, môžu spôsobiť herniáciu. Najčastejšie je príčinou rotačný pohyb alebo zdvihnutie predmetu s príliš zaguľateným chrbtom.
 3. Opakované namáhanie a dlhodobá záťaž – činnosti alebo povolania zahŕňajúce opakované pohyby, zdvíhanie ťažkých bremien alebo dlhodobé sedenie môžu postupne viesť k oslabeniu platničky a zvýšiť riziko herniácie
 4. Genetické faktory – niektorí jedinci môžu mať genetickú predispozíciu k rozvoju herniácie disku v dôsledku zdedených vlastností ovplyvňujúcich štruktúru alebo integritu disku
 5. Obezita – nadmerná telesná hmotnosť môže zvýšiť tlak na chrbticu, čo vedie k degenerácii disku a herniácii

Pochopenie príznakov a príčin herniácie disku je dôležité pre včasnú detekciu a vhodnú liečbu na zmiernenie symptómov a prevenciu komplikácií.

Diagnostika vysunutej platničky vo FYZIO KLINIK

Na identifikovanie herniácie disku využívame niekoľko diagnostických nástrojov. Medzi ne patria:

 1. Lekárska prehliadka
  Dôkladná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie sú základnými počiatočnými krokmi pri diagnostike herniovaného disku. Lekár sa môže opýtať na symptómy, trvanie problémov, zhoršujúce faktory, a anamnézu zranení alebo traumy. Počas fyzického vyšetrenia môže posúdiť reflexy, svalovú silu, rozsah pohybu a reakciu pacienta na špecifické testy na identifikáciu príznakov kompresie nervov alebo postihnutia miechy.
 2. MRI (magnetická rezonancia)
  MRI je najbežnejšie používaný zobrazovací test na diagnostiku herniácie disku, pretože poskytuje podrobné snímky mäkkých tkanív, vrátane medzistavcových platničiek a miechy. Dokáže presne zistiť polohu, veľkosť a rozsah herniácie disku, ako aj akúkoľvek súvisiacu kompresiu nervov alebo postihnutie miechy.
 3. CT (počítačová tomografia)
  CT skeny sa môžu v určitých prípadoch použiť na doplnenie MRI, najmä ak je MRI kontraindikovaná alebo ak sú potrebné ďalšie informácie o kostných štruktúrach. Zatiaľ čo CT vyšetrenia dokážu vizualizovať kostné štruktúry a odhaliť veľké herniácie disku, nie sú také účinné ako MRI pri vizualizácii mäkkých tkanív, ako je miecha a nervy. CT vyšetrenia zahŕňajú ožiarenie, takže nemusia byť vhodné pre tehotné ženy alebo jednotlivcov s obavami z vystavenia žiareniu.
 4. EMG (elektromyografia)
  EMG meria elektrickú aktivitu vo svaloch a môže pomôcť identifikovať kompresiu nervov alebo poškodenie spôsobené herniou disku. Môže sa použiť na určenie závažnosti postihnutia nervov a rozlíšenie medzi symptómami súvisiacimi s diskom a inými stavmi ovplyvňujúcimi nervy.
 5. Diskografia
  Diskografia zahŕňa injekciu kontrastného farbiva do podozrivého disku s následným zobrazením (zvyčajne fluoroskopiou alebo CT) na vizualizáciu disku a identifikáciu akýchkoľvek netesností alebo trhlín v anulus fibrosus. Zatiaľ čo diskografia môže byť užitočná pri diagnostike bolesti súvisiacej s diskom, dnes sa používa menej často kvôli jej invazívnej povahe a dostupnosti pokročilých zobrazovacích techník, ako je MRI.

Tieto diagnostické postupy zohrávajú kľúčovú úlohu pri presnej identifikácii herniácie disku, určovaní jej závažnosti a pri rozhodovaní o vhodnej liečbe. Je nevyhnutné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, aby ste určili najvhodnejší diagnostický a následne liečebný prístup na základe individuálnych okolností a symptómov.

Aké metódy liečby vysunutej platničky poznáme?

Možnosti liečby herniovaného disku sú zamerané na zmiernenie bolesti, zníženie zápalu, zlepšenie funkcie a prevenciu ďalších zranení či komplikácií. Existujú rôzne prístupy k liečbe herniovaného disku:

 1. Konzervatívna liečba:
 • Lieky – užitie voľne predajných liekov proti bolesti, nesteroidných protizápalových liekov či myorelaxantov môže pomôcť zmierniť bolesť, znížiť zápal či zmierniť svalové kŕče spojené s herniou disku. Často sa odporúčajú lieky ako Ibalgin, Milgamma, Diclofenac, Guajacuran, Dorsiflex, Flektor (vždy konzultovať s lekárom). Kortikosteroidné injekcie, napríklad epidurálne steroidné injekcie, môžu znížiť zápal a zmierniť bolesť v postihnutej oblasti.
 • Fyzioterapia – rehabilitačný plán pohybovej terapie môže zahŕňať stabilizačné a silové cvičenia na posilnenie svalov podporujúcich chrbticu, zlepšenie flexibility a mobility, cvičenia na podporu správneho držania tela, dekompresné cvičenia a ďalšie metódy. Na zníženie bolesti a zápalu sa môžu použiť tepelné terapie (lampy, obklady, hrejivé emulzie), chladové terapie (ľad, chladivé emulzie), ultrazvuk, elektroliečba a iné.
 1. Úprava aktivity – vyhýbanie sa činnostiam, ktoré zhoršujú príznaky, ako je zdvíhanie ťažkých bremien, ohýbanie sa alebo dlhodobé sedenie, môže pomôcť zabrániť ďalšiemu zraneniu herniovaného disku.
 2. Chiropraxia – pacienti môžu nájsť úľavu po chiropraktických dekompresných manipulačných či mobilizačných technikách, ak sú aplikované vyškolenými odborníkmi.
 3. Akupunktúra – zahŕňa vpichnutie tenkých ihiel do špecifických bodov na tele na zmiernenie bolesti a podporu hojenia.
 4. Chirurgické možnosti – ak konzervatívna liečba neposkytne úľavu alebo v prípade závažnej kompresii nervov spôsobujúcej progresívnu slabosť alebo stratu kontroly čriev či močového mechúra, môže byť potrebný chirurgický zákrok. Bežné chirurgické zákroky pre herniované platničky zahŕňajú discektómiu (odstránenie herniovanej časti platničky), laminektómiu (odstránenie kostného oblúka jedného alebo viacerých stavcov na uvoľnenie tlaku na postihnutý nerv) a spinálnu fúziu (spojenie dvoch alebo viacerých stavcov na stabilizáciu a posilnenie chrbtice).
 5. Úprava životného štýlu – udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti, správne držanie tela, pravidelné cvičenie a vyhýbanie sa fajčeniu, alkoholu či iným drogám môžu pomôcť zdraviu chrbtice a znížiť riziko herniácie disku.
 6. Techniky zvládania bolesti – techniky tréningu mysle a tela ako meditácia, relaxačné cvičenia či biofeedback môžu pomôcť zvládnuť bolesť.
 7. Vzdelávanie – učenie sa o správnej mechanike tela, ergonómii a stratégiách na zvládanie bolesti môže jednotlivcom umožniť aktívne sa podieľať na svojom zotavení a zlepšiť celkovú kvalitu ich života.

Liečba herniovaného disku by mala byť individuálna, založená na závažnosti symptómov, prítomnosti neurologických deficitov, celkovom zdravotnom stave a preferenciách jednotlivca. Vo FYZIO KLINIK vám na základe komplexného vyšetrenia nastavíme rehabilitačný plán na mieru vašim špecifickým potrebám a cieľom.

Prevencia a úprava životného štýlu pri vysunutej platničke

Herniácia disku môže byť bolestivým a vysiľujúcim stavom, ale existujú kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika a ochranu chrbtice. Začlenením kombinácie zdravých návykov, cvičenia a správnej biomechaniky do vašej každodennej rutiny môžete pomôcť chrániť sa pred herniou platničky a udržať si silný a odolný chrbát.

Udržiavajte si zdravú váhu
Nadváha môže spôsobiť zvýšenú námahu chrbtice, čím sa zvyšuje riziko herniácie disku. Kombinácia pestrej, vyváženej a na esenciálne makro/mikronutrienty bohatej stravy a pravidelného cvičenia je kľúčová. Vyhýbajte sa nadmernej konzumácii spracovaných potravín a sladkých pochutín.

Trénujte správne držanie tela
Zlé držanie môže spôsobovať zbytočný stres na vašu chrbticu a časom prispievať k herniácii disku. Dajte si záležať na správnej polohe a geometrii chrbtice, či už sedíte, ležíte, stojíte alebo chodíte. Vyhýbajte sa nadmernému hrbeniu chrbtice a zaguľateniu ramien. Pri zdvíhaní bremien pokrčte kolená, chrbát držte rovný a dvíhajte sa radšej silou nôh než driekovou časťou chrbta.

Posilňujte hlboký stabilizačný systém (core)
Silné jadro poskytuje stabilitu a oporu vašej chrbtici, čím znižuje riziko zranenia. Zahrňte cvičenia, ktoré sa zameriavajú na svaly vášho brucha, vzpriamovače chrbtice, svaly panvy a bedier. Silový tréning by bolo vhodné zaradiť do rutiny aspoň 2-3x týždenne.

Dbajte na flexibilitu a mobilitu
Tuhé svaly a obmedzený rozsah pohybu môžu prispieť k zlému držaniu tela a zvýšiť riziko herniácie disku. Zaraďte do svojej rutiny strečingové cvičenia, aby ste zlepšili flexibilitu a uvoľnili napätie vo svaloch okolo chrbtice. Zamerajte sa najmä na natiahnutie hamstringov, ohýbačov bedier, sedacích svalov a chrbtových svalov.

Zostaňte aktívni
Pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná pre udržanie zdravia chrbtice a prevenciu herniácie disku. Medzi vhodné pohybové aktivity patria chôdza, plávanie, bicyklovanie. Vyhýbajte sa dlhému sedeniu alebo nečinnosti počas dňa, a ak máte zamestnanie spojené s dlhým sedom alebo stojom, pokúste sa robiť si prestávky každých 15 minút na natiahnutie sa či prejdenie sa.

Investujte do ergonomického vybavenia
Uistite sa, že vaše prostredie je ergonomicky navrhnuté tak, aby podporovalo správne držanie tela a znižovalo namáhanie vašej chrbtice. Používajte podporné stoličky s nastaviteľnou bedrovou opierkou, počítačové monitory umiestnite na úroveň očí, aby ste predišli namáhaniu krku.

Počúvajte svoje telo
Venujte pozornosť akýmkoľvek príznakom nepohodlia alebo bolesti, pretože môžu naznačovať problémy, ktoré je potrebné riešiť. Vyhnite sa činnostiam, ktoré zhoršujú bolesť alebo nepohodlie, a ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Začlenením týchto preventívnych opatrení do svojej každodennej rutiny môžete výrazne znížiť riziko hernie platničiek a udržať si zdravú a odolnú chrbticu po celé roky. Pamätajte, že prevencia je kľúčová a investícia do zdravia chrbtice teraz môže pomôcť predchádzať budúcim problémom.

Príbeh klienta Petra – Cesta k zdraviu po diagnóze hernie disku

Peter, 45-ročný profesionál v IT, sa stretol s výzvou hernie disku v driekovej časti chrbtice, čo mu spôsobovalo silné bolesti a obmedzenú pohyblivosť.

Predtým ako navštívil FYZIO KLINIK mal za sebou niekoľko predošlých vyšetrení u rozličných neurológov. Bola mu diagnostikovaná hernia disku v driekovej časti chrbtice. Sťažoval sa na silné bolesti v driekovo-krížovej časti chrbta s vystreľovaním bolesti do pravej nohy až do končekov prstov, ktoré trvali vyše roka a mali fázy zlepšenia aj zhoršenia. Peter mal sedavé zamestnanie v IT sfére, ktoré od neho vyžadovalo niekedy 12 až 14 hodín sedenia pred monitorom. Vo voľnom čase sa venoval rekreačne golfu a behu. V čase jeho prvej návštevy prišiel s tým, že už niekoľko rehabilitácií mal za sebou, bez dlhodobého efektu a jeho neurológ mu indikoval chirurgické riešenie. Na rehabilitáciách absolvoval kúru rozličných infúzií a injekcií analgetických,protizápalových a myorelaxačných liečiv. Okrem toho podstúpil aplikáciu elektroliečby a laseru. Každý krát sa mu uľavilo od bolesti, ale len dočasne a s následným výrazným subjektívnym zhoršením čo sa bolesti aj funkčnosti týka. Priznal sa, že kvôli bolesti sa vyhýbal akémukoľvek cvičeniu a dlhšiemu pohybu, najmä zo strachu a z predošlých skúseností, keďže po záťaži sa prudko zvýrazňovali jeho bolesti. Sťažoval sa taktiež na neschopnosť pracovať, lebo v sede nevydržal dlhšie ako 10 minút.

Po viacerých neúspešných rehabilitáciách sa rozhodol vyhľadať pomoc na našej klinike FYZIO KLINIK začiatkom roku 2021. V čase prvého stretnutia okrem bolesti sme mohli vidieť výraznú stratu sily a mobility jeho dolných končatín a v oblasti drieku, panvy a bedier.

Podrobne bol vyšetrený jedným z našich vyšetrujúcich fyzioterapeutov. Po komplexnom vyšetrení FYZIO KLINIK mu bol nastavený individuálny rehabilitačný plán. Cieľom bolo zredukovať bolesť a následne začať pracovať na jeho návrate ku športovým aktivitám a umožniť mu bezbolestné fungovanie v práci.

Prvá fáza rehabilitácie
Začali sme kombináciou pasívnej a aktívnej terapie, 2 krát v týždni v trvaní dvoch mesiacov. Medzi použité pasívne metódy patrila chiropraxia, kĺbne mobilizačné techniky, myofasciálne techniky, cielená liečebná masáž, dekompresia chrbtice na trakčnom lôžku, flossing a techniky neurálneho driftu. Medzi použité aktívne metódy patrili cielene vybraté cvičenia z konceptu DNS, cvičenia s vlastnou váhou zamerané na stabilizáciu driekovej časti chrbtice, cvičenie v Spinálnom centre na strojoch Tergumed, cvičenia zamerané na mobilitu hrudnej časti chrbtice a bedrových kĺbov.

Ergonómia a každodenné návyky
Taktiež Petrovi bola vysvetlená dôležitosť vhodnej ergonómie v práci, ktorú následne s úspechom aplikoval v praxi, čo mu hneď umožnilo takmer bezbolestne fungovať pri práci v kancelárii. Riešili sme v jeho prípade aj ergonómiu pri spánku a výber vhodných polôh v ktorých by sa mal snažiť polohovať.

Postupné zlepšenie
V priebehu mesiaca Peter popisoval subjektívne 80% zlepšenie zdravotného stavu a po necelých dvoch mesiacoch sa cítil „ako nový“. Veľmi sa mu žiadalo vyskúšať si zahrať golf a ísť zabehať, ale bolo mu odporučené aby sa neuponáhľal a niekoľko týždňov sa venoval príprave k jeho športovým koníčkom. Upravili sme rehabilitačný plán tak, že fyzioterapeutov nahradil tréner. Tréningový program bol nastavený orientačne na 2 mesiace, počas ktorých Peter absolvoval 2 silové tréningy s našim trénerom a samostatne doma cvičil 5x v týždni cvičenia na mobilitu a hlboký stabilizačný systém.

Návrat ku športu
Po necelých štyroch mesiacoch cielenej rehabilitácie bol Peter schopný úplne bezbolestne absolvovať niekoľkodňový golfový turnaj. Následne si stanovil cieľ o pol roka zabehnúť svoj prvý pol maratón. Prispôsobili sme tomu tréningový plán, začali sme postupne na tréningoch zvyšovať odbehnutú dĺžku, intenzitu behu a náročnosť terénu. Výsledkom bol úspešne a bezbolestne zvládnutý polmaratónový beh.

Nový životný štýl
Dnes je Peter aktívnym rekreačným športovcom, pravidelne cvičí v posilňovni a sleduje svoje športové ciele bez obáv o bolesti či obmedzenia.

Petrov príbeh je príkladom dôležitosti odhodlania a vytrvalosti v procese uzdravenia. Jeho cesta ukázala, že sústavný prístup k rehabilitácii a zmena životného štýlu môžu mať pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života.

Článok pre vás pripravil senior vyšetrujúci fyzioterapeut a chiropraktik VLADIMÍR PAPKO.


FYZIO KLINIK je jedinečné zdravotnícke zariadenie na Slovensku, ktoré disponuje viacerými modernými a najefektívnejšími metódami liečby pohybového aparátu. Garantujeme zdravý pohyb a radosť zo života.
Fyzioterapia je z nášho pohľadu komplexná a cielená liečba problému zo všetkých možných odborných uhlov pohľadu. Každý zdravotný problém začíname u nás riešiť komplexným vyšetrením. Na základe správnej diagnostiky nastavíme rehabilitačný plán v rámci ktorého sa môžete u nás stretnúť s viacerými odborníkmi.
FYZIO KLINIK tím tvoria fyzioterapeuti, doktori, tréneri, maséri. Všetci spolupracujú v synergii, aby dosiahli čo najlepšie výsledky v starostlivosti o vaše zdravie.
Fyzioterapie a rehabilitácie, lekárske ambulancie, fyzio fitness centrum, masáže, chiropraxia a ďalšie špeciálne vyšetrenia.
Nájdete u nás aj Spinálne centrum, ktoré slúži na konzervatívnu liečbu chrbtice. Ide o cvičenie na špeciálnych strojoch, ktoré v rámci Slovenska a Česka nájdete len vo FYZIO KLINIK.
36O° CARE …pretože Yes, WE CARE.

Máte záujem o komplexné vyšetrenie FYZIO KLINIK? OBJEDNAJTE SA

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK?

ZDIEĽAJTE HO S VAŠIMI ZNÁMYMI

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…