FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava
Júl 16, 2019 / Fyzioterapia a šport

Pojem kompenzačné cvičenia by mal byť samozrejmosťou každému aktívnemu športovcovi. Zabúdať by ale naň nemali ani bežní pracujúci ľudia čí rekreační športovci. Vhodné a potrebné sú pre každého z nás. Denne sa stretávame s nedostatkom pohybovej aktivity, nadmernému udržiavaniu statických polôh (sedavé zamestnania) alebo na druhej strane pri aktívnych ľuďoch s jednostranným športovým zaťažením alebo až preťažením. Takmer všetky športy, ale i stereotypná práca, namáha iba určitú skupinou svalov. Ostatné svalové skupiny sú oslabené. Ku vzniku funkčných porúch môžu prispieť aj nevhodne zvolené cviky a nesprávne prevedenie daného cviku. Správne a pravidelné cvičenie kompenzačných cvikov nám pomáha znižovať riziko zranení a pomáhajú ku správnym pohybovým stereotypom.

 

 

Čo sú to kompenzačné cvičenia ?

Je to súbor cvikov ktoré cvičíme v jednotlivých cvičebných polohách pričom obtiažnosť prispôsobujeme klientovi.Pre efektívnosť a rozmanitosť môžeme využívať rôzne cvičebné pomôcky či nástroje (overball, fitlopty, Thera-Bandy atd. ) . Kompenzačné cvičenia nám už v názve hovoria, že niečo kompenzujú, čiže vyvažujú, pozitívne ovplyvňujú pohybový systém. Cvičením ovplyvňujeme nielen kĺby, šľachy a väzy ale predovšetkým svaly. Cvičením kompenzačných cvikov je ovplyvňovaný aj funkčný stav vnútorných orgánov.

 

 

Podľa špecifického zamerania rozdeľujeme kompenzačné cvičenia na: uvoľňovacie, naťahovacie (strečing) a posilňovacie. Veľmi dôležité je nezameriavať sa iba ma jeden typ kompenzačného cvičenia. Pri týchto cvičeniach je dôležitá aj individualita človeka. Napríklad klienti, ktorí majú nedostatočne spevnené svalstvo a trpia hypermobilitou by mali vykonávať cviky posilňovacie a naopak klienti so skráteným svalstvom cviky uvoľňovacie a naťahovacie. 

 

 

Pre koho sú vhodné ? 

Kompenzačné cvičenia sú vhodné pre každého človeka, ktorému chyba dostatok pohybu a chce predísť riziku zranenia. Sú vhodné pre športovcov zo zameraním na jednostrannú aktivitu, aj pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoj výkon. Predovšetkým pri správnom cvičení cvikov pod dohľadom fyzioterapeuta sa stavajú kompenzačné cvičenia prevenciou a účinným prostriedkom, ako odstrániť prípadné vzniknuté funkčné poruchy pohybového systému. 

 

 

Pravidelné a správne vykonávanie kompenzačných cvičení zlepšuje kvalitu držania tela, podporuje pohybový systém a zlepšuje funkčnosť svalov. Športovcom môžu zlepšiť kvalitu výkonu a deťom môžu pomôcť k správnemu vývoju tým, že eliminujú disbalancie, ktoré vznikajú pri dospievaní a raste dieťaťa.

 

Komentáre