FYZIO KLINIK

Mlynské nivy 61/A, 821 05 Bratislava

Miroslava Patschová

Miroslava Patschová
FYZIO Team
  • Speciality komplexná liečba pohybového aparátu, diagnostika, manuálna terapia
  • Degrees Univerzita Karlova v Prahe v odbore fyzioterapia. Kurz Mobilizácie v kontexte svalových reťazcov, Bránica a jej vplyv na pohybový a viscerálny systém, Kinesiotaping, DNS, Complex Core – holistic training and therapy
  • Experience 2 roky praxe v súkromnom športovom rehabilitačnom zariadení a vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe pod vedením Prof. PaeDr. Pavla Koláře, PhD.
  • About me Už od strednej školy Mirku fascinovalo ľudské telo, jeho práca a prepojenie jednotlivých orgánových sústav, pohybového aparátu či psychiky. K fyzioterapii sa dostala počas športovania – hrávala ženskú volejbalovú extraligu, v ktorej spolu s tímom dosiahla medajlové pozície a v mládežníckych kategóriách je niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska. Rozmanitosť fyzioterapie ju fascinuje a motivuje k vzdelávaniu i kariérnemu či osobnému rastu. Pri liečbe problému pohybového aparátu považuje za dôležitú správnu diagnostiku a následne vhodne zvolený terapeutický postup. Takisto podporuje prepojenie fyzického a duševného zdravia.
  • Hobbies šport, jóga, turistika, cestovanie, čítanie

Comments