Martina Klochanová

Mgr. - fyzioterapeut
Osobne vnímam nevedomosť ako hnací pohon a obrovskú inšpiráciu pre ďalšie vzdelávanie.

Martina od malička inklinovala k športu, už na základnej škole sa zúčastnila mnohých športových aktivít. Keďže ju šport stále veľmi lákal, chcela s ním byť v kontakte aj v profesionálnom živote. Štúdium fyzioterapie na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach  a na Slovenskej zdravotnickej univerzite v Banskej Bystrici bol teoretickým základom, ktorý Martina pretavila do praxe v lučeneckej nemocnici na oddelení FBLR v priebehu troch rokov. Fyzioterapia využíva prirodzený spôsob liečby- pohyb. Široká škála terapeutických metód vie navodiť proces samoliečby, ktorý môže nahradiť účinok liekov bez nežiaducich účinkov.
Vzdelanie je preto veľmi dôležitým základom pre úspešnú liečbu. A tak sa Martina neustále zdokonaľuje v rôznych terapeutických technikách a navštevuje nemálo kurzov, z ktorých najvýznamnejšie sú napríklad Funkční dynamická stabilizace, metóda McKenzie, Využitie kinesio tapingu vo fyzioterapii, SM System, Diagnostika pohybového aparátu a iné. Fyzioterapia je z pohľadu vzdelávania celoživotný proces a  ako každý odbor si vyžaduje neustále napredovanie a rast. Pri práci s ľuďmi sa to týka dvojnásobne, pretože každý človek je jedinečný svojou stavbou tela, jeho vnímaním a psychickým nastavením.